Het architectencontract


Goede afspraken maken goede vrienden

Bouwen is uitgegroeid tot een complexe materie waarbij steeds meer partijen betrokken zijn. Het maken van goede afspraken vormt vandaag meer dan ooit een belangrijke voorwaarde om problemen en cours de route te vermijden.

Tijdens deze opleiding focussen we op het architectencontract in de traditionele samenwerkingsvorm, klassieke driehoek bouwheer-aannemer-architect.

Wegwijs in het digitale Omgevingsloket


Praktijkgerichte opleiding voor de architect

Tijdens deze cursus focussen we op de toepassing van de omgevingsvergunning in de dagelijkse praktijk van de architect. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe Omgevingsloket.