Renoveren van een appartementsgebouw


Een stappenplan

Tijdens de jaren ‘60-70 schoten binnen Vlaanderen de appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Van de dijken langs de kust tot een wildgroei langs verbindingswegen naar dorpen en steden. Intussen naderen al deze gebouwen de leeftijd van een halve eeuw. Een tijdspanne waarbinnen de eisen en technieken een enorme evolutie kenden. Simultaan heeft de tand des tijds zitten knagen aan deze gebouwen.

Tijd om deze appartementsgebouwen om te tunen naar de hedendaagse comforteisen. Maar hoe begin je aan zo’n renovatie?

 

Tijdens deze opleiding zoomen we in op de verschillende aspecten die gepaard gaan met de renovatie van een appartementsgebouw. Een rode draad tijdens deze opleiding is een concrete renovatie van een appartementsgebouw.

Update van de EPB-Rekenmethodiek


Wegwijs in de meest recente en toekomstige wijzigingen rond EPB

Deze opleiding zoomt in op zowel de algemene als de specifieke wijzigingen binnen EPB die gekend zijn van midden 2018 t.e.m. 2019.

U krijgt een overzicht met tips die EPB kunnen vereenvoudigen. Hoe de EPB-pedia hanteren als een handige tool? Hoe de link tussen EPB en ventilatieverslaggeving optimaliseren? En wat bij gemeenschappelijke PV-panelen?

Aansluitend gaan we in op de invoer in de EPB-software van technische installaties afhankelijk van het bouwaanvraagjaar 2016 t.e.m. 2019. Ter verduidelijking wordt een voorbeeld met warmtepomp in detail uitgewerkt.

 

Omdat staving bij aangiftes vaak een struikelblok blijft, krijgt u een reeks tips met ruimte voor ervaringsuitwisseling.

  • Gent: 06/11
  • Leuven: 13/11
  • Antwerpen: 20/11

Brandveiligheid van gebouwen


Bouwkundige eisen en wijzigingen sinds 2016

Kennis van de brandveiligheidseisen is basiskennis voor de architect. De basisnormen zijn echter geen eenvoudige materie en er bestaan heel wat misverstanden over. In 2016 onderging de brandwetgeving een aanzienlijk aantal wijzigingen.

Deze opleiding overloopt de bouwkundige eisen waaraan uw gebouw moet voldoen en besteedt extra aandacht aan de wijzigingen die van kracht zijn vanaf 2016. Verder wordt gedetailleerd ingegaan op onder meer trappen, liften, leidingdoorvoeren en brandwerend binnenschrijnwerk.


Met deze cursus krijgt u een zo volledig mogelijk up-to-date overzicht rond de brandveiligheidseisen in relatie tot de Basisnormen.

 

*Noteer dat deze opleiding bijlage 6 NIET behandelt. Het hoofdstuk industriële gebouwen, alsook sprinklers en RWA in atria, komt exclusief in een volgende Vitruvius opleiding aan bod. *