Webcast

Na-isolatie van historisch waardevolle gevels

Toepassen van binnenisolatie
Aankopen

Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zouden volgens een onderzoek in maar liefst 95% van de Vlaamse woningen grondige renovatiewerkzaamheden nodig zijn. Een doordachte en energetische renovatie start met het beperken van energieverliezen via na-isolatie van de volledige gebouwschil. Naast het dak en het buitenschrijnwerk, vormen de buitenwanden één van de belangrijkste warmteverliesoppervlakken.

 

Niet eenvoudig wanneer een bestaande gevel behouden moet worden. Na-isoleren van buitenmuren langs binnenzijde vormt vaak een delicate, met risico’s gepaard gaande ingreep gezien de onzekerheid over de juiste opbouw, de kwaliteit van bestaande materialen, vochtrisico’s, uitvoeringskwaliteit, enz. Nochtans is voor sommige gebouwen binnenisolatie de enige haalbare methode van na-isoleren.

 

In deze opleiding wordt de aandacht gevestigd op de mogelijke problemen en risico’s en het kiezen van de juiste oplossing bij binnenisolatie.

 

 

Wens je dat deze cursus wordt doorgegeven aan VEA i.k.v. het verplicht aantal uren permanente vorming? Vink dan het desbetreffende vakje aan bij uw aankoop!

Opgelet: de uren permanente vorming kunnen enkel doorgeven wanneer de cursus volledig bekeken werd.

Preview webcast


Publicatiedatum: 08-10-2020

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 4u45 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 180,00 excl. btw voor leden
  € 260,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Algemeen kader van energieprestaties bij historisch waardevolle gebouwen

Nathalie Vernimme - Agentschap Onroerend Erfgoed

20 minuten

 • Wat doet Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Aandachtspunten en richtlijnen bij ingrepen op beschermd erfgoed
  • Afwegingskader na-isolatie dak
  • Afwegingskader historisch schrijnwerk
 • Regelgeving
  • EPB
  • Vlaamse Wooncode
 • Financiële ondersteuning en energieaudit Onroerend Erfgoed
  • Erfgoedpremies
  • Erfgoedlening
 • Initiatieven ‘duurzaamheid’ en relevant onderzoek

 

 

Voorafgaande inspectie en aandachtspunten in de praktijk

Anneleen Acke - WTCB

30 minuten

 • Voorafgaande inspectie
  • Zichtbare schade
   • Scheurvorming
   • Vochtbronnen
  • Blootstelling aan vocht en vorst
  • Materiaalkarakteristieken
   • Buitenafwerking
   • Metselwerk
   • Binnenafwerking
  • Binnenklimaat
 • Aandachtspunten in de praktijk
  • Luchtinfiltratie, -exfiltratie en -circulatie
  • Koudebruggen

 

 

Basisprincipes van bouwfysica en binnenklimaat

Prof. dr. ir. arch. Staf Roels - KULeuven

1u15

 • Warmtetransport
  • Geleiding
  • Convectie
  • Straling
  • IR-thermografie
 • Damptransport
  • Oppervlaktecondensatie
  • Inwendige condensatie
  • Methode van Glaser
 • Luchttransport
  • Luchtdichtheid

 

 

Basisprincipes voor toepassing van binnenisolatie

Prof. dr. ir. arch. Staf Roels - KULeuven

40 minuten

 • Een binnenisolatiesysteem kiezen
 • Dampdichte binnenisolatiesystemen
  • Verkleefd
  • Stijl/regelwerk
  • Prefabsysteem
  • Dampdichtheid
  • Waterdampdiffusieweerstand
 • Dampopen binnenisolatiesystemen
  • Voor- en nadelen
  • Eigenschappen

 

 

Combinaties van na-isolatiesystemen & detaillering

Ir. Arch. Filip Dobbels - WTCB

1u25

 • Combinaties binnenisolatie met andere na-isolatiesystemen in aanpalende bouwdelen
  • Overzicht na-isolatiesystemen
  • Mogelijke combinaties
  • Afwegingskader (RenoFase)
 • Detaillering binnenisolatie: praktische uitvoering
  • Risico’s
   • Schimmelvorming
   • Houtrot
 • Principes
  • Koudebruggen reduceren
  • Luchtlekken vermijden
  • Binnenklimaat beheersen
  • FAQ en praktijkvoorbeelden
 • Oplossingen
  • Gevel-massieve wand
  • Houten balkkoppen
  • Dakvoet en muurvoet
  • Vensteraansluitingen
  • Integratie HVAC

 

 

Cases uit de praktijk

Arch. Edith Vermeiren - Erfgoed & Visie

30 minuten

Praktijkvoorbeelden:

 • Hof ter Linden: Aerogel dekens en platen
 • Stroyland: kalkhennep blokken
 • Boterlaerhof: calciumsilicaat blokken

 

 

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 4u45 en bestaat uit 6 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 180,00 excl. btw
Niet-leden: € 260,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Meer info over Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 4:45 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je rijksregisternummer noteert. Later kan je rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: