Webinar

Na-isolatie van historisch waardevolle gevels

Toepassen van binnenisolatie
Aankopen

Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zouden volgens een onderzoek in maar liefst 95% van de Vlaamse woningen grondige renovatiewerkzaamheden nodig zijn. Een doordachte en energetische renovatie start met het beperken van energieverliezen via na-isolatie van de volledige gebouwschil. Naast het dak en het buitenschrijnwerk, vormen de buitenwanden één van de belangrijkste warmteverliesoppervlakken.

 

Niet eenvoudig wanneer een bestaande gevel behouden moet worden. Na-isoleren van buitenmuren langs binnenzijde vormt vaak een delicate, met risico’s gepaard gaande ingreep gezien de onzekerheid over de juiste opbouw, de kwaliteit van bestaande materialen, vochtrisico’s, uitvoeringskwaliteit, enz. Nochtans is voor sommige gebouwen binnenisolatie de enige haalbare methode van na-isoleren.

 

In deze opleiding wordt aandacht gevestigd op de mogelijke problemen en risico’s en het kiezen van de juiste oplossing in binnenisolatie.

 

Aangezien deze opleiding goedgekeurd werd door het Vlaams Energieagentschap, is het niet mogelijk om de video's door te spoelen.


Publicatiedatum: 08-10-2020

terug naar overzicht

Inhoud

Algemeen kader van energieprestaties bij historisch waardevolle gebouwen (20')

Spreker: Nathalie Vernimme (Agentschap Onroerend Erfgoed)

 • Wat doet Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Aandachtspunten en richtlijnen bij ingrepen op beschermd erfgoed
  • Afwegingskader na-isolatie dak
  • Afwegingskader historisch schrijnwerk
 • Regelgeving
  • EPB
  • Vlaamse Wooncode
 • Financiële ondersteuning en energieaudit Onroerend Erfgoed
  • Erfgoedpremies
  • Erfgoedlening
 • Initiatieven ‘duurzaamheid’ en relevant onderzoek

 

 

Basisprincipes van bouwfysica en binnenklimaat (75')

Spreker: Prof. dr. ir. arch. Staf Roels (KULeuven)

 • Warmtetransport
  • Geleiding
  • Convectie
  • Straling
  • IR-thermografie
 • Damptransport
  • Oppervlaktecondensatie
  • Inwendige condensatie
  • Methode van Glaser
 • Luchttransport
  • Luchtdichtheid

 

 

Basisprincipes voor toepassing van binnenisolatie (40')

Spreker: Prof. dr. ir. arch. Staf Roels (KULeuven)

 • Een binnenisolatiesysteem kiezen
 • Dampdichte binnenisolatiesystemen
  • Verkleefd
  • Stijl/regelwerk
  • Prefabsysteem
  • Dampdichtheid
  • Waterdampdiffusieweerstand
 • Dampopen binnenisolatiesystemen
  • Voor- en nadelen
  • Eigenschappen

 

 

Voorafgaande inspectie en aandachtspunten in de praktijk (30')

Spreker: Anneleen Acke (WTCB)

 • Voorafgaande inspectie
  • Zichtbare schade
   • Scheurvorming
   • Vochtbronnen
  • Blootstelling aan vocht en vorst
  • Materiaalkarakteristieken
   • Buitenafwerking
   • Metselwerk
   • Binnenafwerking
  • Binnenklimaat
 • Aandachtspunten in de praktijk
  • Luchtinfiltratie, -exfiltratie en -circulatie
  • Koudebruggen

 

 

Combinaties van na-isolatiesystemen & detaillering (85')

Spreker: Ir. Arch. Filip Dobbels (WTCB)

 • Combinaties binnenisolatie met andere na-isolatiesystemen in aanpalende bouwdelen
  • Overzicht na-isolatiesystemen
  • Mogelijke combinaties
  • Afwegingskader (RenoFase)
 • Detaillering binnenisolatie: praktische uitvoering
  • Risico’s
   • Schimmelvorming
   • Houtrot
 • Principes
  • Koudebruggen reduceren
  • Luchtlekken vermijden
  • Binnenklimaat beheersen
  • FAQ en praktijkvoorbeelden
 • Oplossingen
  • Gevel-massieve wand
  • Houten balkkoppen
  • Dakvoet en muurvoet
  • Vensteraansluitingen
  • Integratie HVAC

 

 

Cases uit de praktijk (30')

Spreker: Arch. Edith Vermeiren (Erfgoed & Visie)

Praktijkvoorbeelden:

 • Hof ter Linden: Aerogel dekens en platen
 • Stroyland: kalkhennep blokken
 • Boterlaerhof: calciumsilicaat blokken

 

 

Praktisch

Deelnameprijs

Leden AiNB: € 135,00
Niet-leden: € 195,00
Prijzen inclusief tijdelijke kennismakingskorting van 25%

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 4:45 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je rijksregisternummer noteert. Later kan je rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: