Webcast

Basisopleiding: overheidsopdrachten

Deelnemen of begeleiden van overheidsopdrachten als architect
Aankopen

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld. En zijn er heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Waar moet u als architect op letten? Welke valkuilen mag u niet uit het oog verliezen?

 

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en geeft u inzicht in de wijze waarop een dossier beoordeeld wordt en waarop u kan anticiperen in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving

Preview webcast


Publicatiedatum: 09-10-2020

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 7u00 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 245,00 excl. btw voor leden
  € 345,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Basisprincipes van het uitschrijven van een openbare opdracht

Mr. Joris Wouters - GSJ Advocaten

1u20

 • Relevante wetgeving en toepassingsgebied
 • Verschillende plaatsingsprocedures
 • Bekendmaking opdracht
  • Bekendmakings- en ontvangsttermijnen
 • Rol van de architect
 • Erkenning van de aannemer
 • E-tendering

Het bestek: praktische aspecten

Arch. Walter Van Oerle - SVR-ARCHITECTS

50 minuten

 • Kort overzicht procedures
 • Overheidsopdrachten voor werken vs leveringen
 • Bekendmakingsregels
  • Drempelwaarden
  • Ontvangsttermijnen
 • Dossieronderdelen
 • Toegangsrecht
  • Verplichte uitsluitingsgronden
  • Fiscale en sociale schulden
  • Facultatieve uitsluitingsgronden  
  • UEA
 • Selectiecriteria
  • Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
  • Economische en financiële draagkracht
  • Technische en beroepsbekwaamheid
 • Gunningscriteria
 • Begripsverklaringen       
  • Percelen of loten
  • Aard van de opdracht
  • Erkenning
  • Opties - varianten
  • Prijsherziening uitvoeringstijd
  • Verbintenistermijn
  • Leidend ambtenaar
  • Verzekeringen
  • Dagboek der werken
  • Borgstelling
  • Oplevering
  • Boete

De beoordeling van offertes: juridische aspecten

Mr. Joris Wouters - GSJ Advocaten

1u10

 • De indiening en opening van offertes
 • Nazicht kwalitatieve selectie
 • UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)
 • Inhoudelijke beoordeling van offertes
  • Verbetering van de offertes
  • Nazicht van de opmerkingen
  • Onderzoek van aangevulde leemten
  • Regelmatigheid van de offerte
   • (niet-) substantiële onregelmatigheid
  • Abnormale prijzen
   • Prijs- of kostenonderzoek
   • Prijsverantwoording
  • Inhoudelijke beoordeling van de offertes
 • Motivering
  • Wat moet  gemotiveerd worden
  • Hoe motiveren?
 • Beroepsprocedures door inschrijvers

De offerte en de toewijzing: praktische uitvoering

Arch. Walter Van Oerle - SVR-ARCHITECTS

50 minuten

 • Kort overlopen verschillende procedures
 • E-tendering: praktische aspecten
 • Nazicht offertes
  • Nazicht uitsluitingscriteria
  • Nazicht administratieve regelmatigheid: formele en materiële vereisten
   • (niet-) substantiële onregelmatigheid
  • Nazicht selectiecriteria
  • Nazicht gunningscriteria: prijs en andere criteria
  • Gunningsadvies en sluiting van de opdracht

Nazicht offertes: voorbeeldrapport

Arch. Walter Van Oerle - SVR-ARCHITECTS

30 minuten

 • Administratief nazicht
  • Nazicht uitsluitingsgronden
  • Nazicht selectiecriteria
  • Nazicht gevraagde bescheiden
 • Rekenkundig nazicht
  • Resultaten rekenkundig nazicht
  • Klassement na aanpassingen hoeveelheden
  • Leemtes/ontbrekende eenheidsprijzen
  • Vragen gesteld aan inschrijvers
  • Bepalen rangschikkingsbedrag
 • Gunningsadvies

Mea Culpa. Wat als ik fouten maak?

Mr. Joris Wouters - GSJ Advocaten

35 minuten

 • Fouten voor opening offertes
 • Fouten na opening offertes
 • Fouten na opstellen gunningsverslag
 • Aandachtspunten

Het werfverloop, de oplevering en praktische aanpak

Mr. Joris Wouters - GSJ AdvocatenMr. Lisa van Besouw - GSJ Advocaten

1u45

 • Taak architect in uitvoeringsfase
 • AUR: Algemene Uitvoeringsregels
 • Opstart van de werken
  • Aanvangsbevel der werken
  • Wat als werken voor opstart afgeblazen worden?
  • Wat als aannemer met malafide onderaannemers werkt?
 • Het werfverloop     
  • Wanneer mag iets als meerwerk beschouwd worden?
  • Meerwerken en het beoordelen van prijzen tijdens de werken 
  • Hoe weerverlet in rekening brengen? 
  • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan de aannemer 
  • Ingebrekestelling aannemer / sancties 
  • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan het bestuur 
  • Termijnverleningen
  • Het staken van de werken (stopzetting vs. schorsing) 
 • Oplevering van een overheidsopdracht 
  • Welke elementen van de oplevering verschillen met een private opdracht?
  • Het weigeren van de oplevering
  • Vrijgave van de borg
  • Wanneer wordt mijn opdracht opgeleverd?

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 7u00 en bestaat uit 7 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 245,00 excl. btw
Niet-leden: € 345,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: