Opleiding

Ondergrondse parkeergarages

Bij het ontwerpen van meergezinswoningen en werkplekken zijn ondergrondse parkeergarages niet meer weg te denken. Hun aantal zal in de toekomst door ruimtegebrek bovendien nog toenemen.

 

Met deze Vitruvius-opleiding brengen we u op weg om alle aspecten van ondergrondse parkeergarages onder de loep te nemen. We behandelen zowel het ontwerp van parkeerinrichtingen, de technische aspecten van het bouwen onder het maaiveld, de brandveiligheid van gesloten parkeergebouwen en de gevolgen inzake waterbewust bouwen. Aan de hand van een aantal interessante voorbeeldcases tonen we aan dat ook in moeilijke omstandigheden en in stedelijke context ondergrondse parkeergarages kunnen gerealiseerd worden.  

 

Na het volgen van deze opleiding

 • kan je de basisnorm toepassen en zijn bijlage voor gevels
 • kan je de NEN2443 toepassen voor parkeervoorzieningen
 • kan je het Vademecum duurzaam parkeerbeleid toepassen
 • heb je inzicht in het belang van het vooronderzoek inzake brandveiligheid, water, bodem, etc.
 • heb je inzicht in de belangrijkste stappen die genomen moeten worden om ondergrondse parkeergarages te kunnen uitvoeren
 • ken je de do’s en dont’s van het bouwen onder het maaiveld

terug naar overzicht

Webcast

 • Beschikbaar vanaf 4/11
Aankopen

Programma

Ontwerp van ondergrondse parkeergarages

arch. Jan Van Baelen

1u

 • Vademecum duurzaam parkeerbeleid  
 • ASVV 2012  
 • NEN 2443   
  • Afmetingen van en tussen de parkeerplaatsen  
  • Draaicirkels  
  • Hellingen  
  • Toegangen voor auto’s  
  • Voorzieningen voor technische leidingen
 • Parkeersystemen  (autoliften en autostellageplaatsen)  
 • Integrale toegankelijkheid (looplijnen en toegangen voor voetgangers en fietsers)
 • Inrichting, verlichting en kleurgebruik  

Technische aspecten van ondergrondse parkeergarages

Jo De Decker (SECO)

1u

 • Voorstudies en inplanting
  • Sonderingen
  • Infiltratieproeven en grondwaterstanden (ifv bemalingsstudie)
  • Milieutechnische proeven
 • Bemaling (technische luik)
 • Beschoeiingswerken 
 • Constructief beton 
 • Stross bouwen  
 • Aansluitingsdetails en bouw  
  • Vloer-wandaansluiting 
  • Aansluitingen bovenplaat
  • Rioleringsvoorzieningen 
  • Regenwaterafvoeren – rioleringsdoorvoeren – andere doorvoeren  
  • Wand-plafondaansluiting  
  • Waterdichting   
 • Groendaken

PAUZE

Brandveiligheid in ondergrondse parkeergarages

Dieter Brants (PgD Fire Safety Engineering, Hulpverleningszone Vlaams Brabant)

1u

 • Wetgevend kader
  • Basisnorm KB van 1994 (versie 2016)  
  • Leidraad Parkeergebouwen – Richtlijnen Netwerk Brandweer (2018)  
 • Hoe pak je het aan voor parkings <1000m²? Praktische leidraad
  • Categorieën 1,2 en 3
  • Parameters, compartimentering, ingangen en uitgangen, verbinding parking en gebouw
  • Ventilatieopening en open garages 
  • Rook- en warmteafvoer (RWA)   
  • Rookgordijnen  
  • Sprinklerinstallaties  
  • Hoe gaan we om met elektrische voertuigen?
  • Problematiek automatische toegangspoorten   

Water

Sébastien Vermeersch (LMS Vermeersch)

20 minuten

 • Planologisch aspect en wettelijk aspect (overstromingsgevoelig gebied en niet-overstromingsgevoelig gebied)
 • Alternatieven voor ondergrondse parkings 
 • Waterbewust en waterrobuust bouwen (compensatie van de bouwput)  
 • Ondergrondse regenwateropslag  
 • Bemaling

Voorbeeldcases

Sébastien Vermeersch (LMS Vermeersch)

40 minuten

 • Hoe omgaan met de ruimte-inname van technische installaties?
 • Rioleringselementen in de parking 
 • Compartimentering
 • Hoe integreer je een ondergrondse parking?
 • Bouwknopen en aspecten thermisch, waterdichting, akoestisch

EINDE

Inschrijven