Liberform

Wat?

 

Liberform is het opleidingscentrum voor de sector van de vrije beroepen. Ook architecten vallen hieronder. Met opleidingspremies wil Liberform werknemers en werkgevers ondersteunen in het versterken van hun competenties.

 

Let wel, het betreffen hier telkens architecten-werkgevers en -werknemers met een arbeidsovereenkomst. Architecten-zelfstandige ondernemers zonder personeel vallen buiten het toepassingsgebied van Liberform

 

Wanneer een opleidingspremie aanvragen?

 

De werkgever kan een beroep doen op een opleidingspremie:

  • nadat die de opleiding voor de werknemer of voor zichzelf betaald heeft;
  • en zodra de opleiding ook effectief gevolgd is.

 

Wat houdt de opleidingspremie in?

 

Wanneer een werknemer of werkgever een opleiding volgde bij een erkend opleidingsverstrekker zoals Vitruvius Academy, kan een tussenkomst in de vorm van een opleidingspremie gevraagd worden aan Liberform. De premie bedraagt 10 euro per uur, en dit met een maximumbedrag van 60 euro voor een volledige dag per deelnemer

 

1 factuur staat gelijk aan 1 premie-aanvraag ongeacht het aantal lesmomenten of deelnemers. Bij de aanvraag dienen alle attesten samen te worden opgeladen. U hebt dus best uw factuur en uw aanwezigheidsattest bij de hand voor u de aanvraag start.

 

Premie-aanvragen voor opleidingen gevolgd in een bepaald jaar kunnen worden aangevraagd tot februari van het daaropvolgende jaar. 

 

Vraag uw premie aan

 

Over Liberform