Cursus

De Private Riolering

Ontwerpprincipes, dimensionering en aandachtspunten m.b.t. aanleg en onderhoud
MA 8 MEI 2017
DI 20 JUNI 2017
Mechelen
Technopolis
DI 16 MEI 2017
WO 21 JUNI 2017
Beringen
Mezzo
MA 22 MEI 2017
DI 13 JUNI 2017
Gent
Omnia Schaubroeck

Tijdens deze Vitruvius cursus gaan we dieper in op verschillende facetten van de private riolering. De opleiding is opgebouwd uit twee modules: een module 'DWA' waarbij de klemtoon ligt op het afvalwatertracé en een module ‘RWA’ waarbij in hoofdzaak gefocust wordt op het regenwatertracé.  

                                                                          

Module DWA

Ir.-arch. Julie Alboort start deze Vitruvius opleiding met een beknopt overzicht van het wetgevend kader m.b.t. RWA en DWA. Vervolgens gaat Riet Lismont van Vlario dieper in op de aandachtspunten voor architecten bij de opmaak van het rioleringsplan.  

Karel De Cuyper van het WTCB bespreekt de materialisatie, de ontwerpprincipes en de dimensionering van de afvoerbuizen voor afvalwater volgens de vernieuwde TV 200. Hij bespreekt ook de verschillende randvoorzieningen van het afvalwatertracé en geeft een overzicht van verschillende randfenomenen en aandachtspunten (bv. geurhinder bij afkoppelingsprojecten).  

Peter Peeters van Certipro gaat vervolgens dieper in op de aanleg, het onderhoud en de dimensionering van afvalwaterbehandelingsinstallaties. Er wordt hierbij gefocust op de toepassing van septische putten en IBA-systemen.  

 

Module RWA  

Liesbeth Vos van het WTCB bespreekt de materialisatie, de aanbevelingen en de dimensionering van gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater. Ook worden de principes van niet-gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater meegegeven, en wordt er dieper ingegaan op de verschillende randfenomenen en aandachtspunten van het RWA-tracé, zoals condensvorming.

Vervolgens wordt er gefocust op de toepassing van infiltratie- en buffervoorzieningen. Bram Vogels van VMM komt de resultaten toelichten van het recent voltooide onderzoek over infiltratiemethodieken en –voorwaarden. Yves Dehondt, tuin- en landschapsarchitect en lector en onderzoeker aan de Vives Hogeschool, bespreekt een aantal belangrijke aandachtspunten m.b.t. het ontwerp, de materialisatie en het onderhoud van bovengrondse infiltratiesystemen. Vervolgens gaat Tim Blockx van Infrax verder in op de toepassing van ondergrondse infiltratiesystemen en buffervoorzieningen. 

Wim Vandecauter van Vlario sluit deze opleiding af met een praktijkvoorbeeld, waarbij de schakeling tussen de verschillende voorzieningen op het RWA- en DWA tracé en de verschillende randvoorzieningen besproken worden.

terug naar overzicht

Programma

Cursusdag 1 - DWA
16u00

Onthaal

16u30

Overzicht wetgevend kader RWA - DWA

ir.-arch. Julie Alboort, waterconsulent NAV

17u00

Aandachtspunten bij de opmaak van het rioleringsplan

Riet Lismont, Vlario

17u30

Ontwerp van het DWA-tracé: installaties voor de afvoer van afvalwater (TV 200)

Karel De Cuyper, WTCB

 • Materialisatie
 • Ontwerpprincipes
 • Dimensioneren van afvoerbuizen
 • Randvoorzieningen
 • Randfenomenen
18u30

Pauze (met broodjes)

19u10

Ontwerp van het DWA-tracé: afvalwaterbehandelingsinstallaties

Peter Peeters, Certipro

 • Septische putten
 • IBA-systemen (Individuele Behandeling van Afvalwater) 
20u00

EindeCursusdag 2 - RWA
16u00

Onthaal

16u30

Het ontwerp van het RWA-tracé: installaties voor de afvoer van regenwater

Liesbeth Vos, WTCB

 • Materialisatie
 • Aanbevelingen voor het ontwerp: dak-afvoeren, hellingsgraden, controlemogelijkheden e.d.m.
 • Dimensionering gravitaire RWA-afvoer
 • Principes van niet-gravitaire RWA-afvoer
 • Randfenomenen en aandachtspunten
17u30

Het ontwerp van het RWA-tracé: infiltratievoorwaarden en dimensionering

Bram Vogels, VMM

18u00

Het ontwerp van het RWA-tracé: bovengrondse infiltratiesystemen

Yves Dehondt, Vives

 • Aanleg, materialisatie, onderhoud,...
18u30

Pauze (met broodjes)

19u00

Het ontwerp van het RWA-tracé: ondergrondse infiltratiesystemen

Tim Blockx, Infrax

 • Aanleg, materialisatie, randvoorzieningen, onderhoud,...
19u25

Buffervoorzieningen

Tim Blockx, Infrax

19u40

Praktijkvoorbeeld RWA-DWA en randvoorzieningen

Wim Vandecauter, Vlario

20u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

MECHELEN: Ma 8 mei 2017 en Di 20 juni 2017
Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen


BERINGEN: Di 16 mei 2017 en Wo 21 juni 2017
Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen


GENT: Ma 22 mei 2017 en Di 13 juni 2017
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties, telkens van 16u30 tot 20u30.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 7u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 170,00 excl. btw
Niet-leden: € 235,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.