Cursus

Wegwijs in het digitale Omgevingsloket

Praktijkgerichte opleiding voor de architect
Login
WO 6 DECEMBER 2017
Antwerpen
Bluepoint
DI 12 DECEMBER 2017
Gent
New Zebra
DO 18 JANUARI 2018
Beringen
Mezzo
MA 22 JANUARI 2018
Gent
New Zebra
WO 7 FEBRUARI 2018
Antwerpen
Bluepoint
MA 19 FEBRUARI 2018
Gent
New Zebra
MA 26 FEBRUARI 2018
Leuven
Brabanthal
MA 28 MEI 2018
Mechelen
Technopolis
WO 13 JUNI 2018
Kortrijk
Eandis Kortrijk

Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning algemeen in werking. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning.

Tijdens deze Vitruviuscursus licht meester Yves Loix toe wat u moet weten over de omgevingsvergunning. Zo worden niet alleen de aanpassingen en aandachtspunten besproken, maar ook de verschillende procedures en termijnen van de omgevingsaanvraag.

Vervolgens krijgt u een introductie in de milieuregelgeving. Wat is voor u als architect belangrijk? En wat is de impact van een gemengd dossier?

 

We eindigen de opleiding met een demonstratie van het digitale Omgevingsloket. Wij loodsen u stap voor stap doorheen een digitale omgevingsaanvraag. Hierbij geven wij de nodige aandachtspunten mee die u als architect in rekening moet brengen.

 

Doel

Tijdens deze cursus focussen we op de toepassing van de omgevingsvergunning in de dagelijkse praktijk van de architect. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe Omgevingsloket.

terug naar overzicht

Programma

16u00

Onthaal

16u30

Wat moet u weten over de omgevingsvergunning?

mr. Yves Loix, GSJ Advocaten

  • Krachtlijnen, procedures en termijnen
17u50

Introductie in de milieuregelgeving

Jan Mattheussen, Dirk De Lamper en Bart Vackier, SBB

  • Milieuregelgeving voor de architect (Vlarem, MER,…)
  • Impact van een gemengd dossier voor de architect
18u30

Pauze (met broodjes)

19u00

Het digitale Omgevingsloket

ir.-arch. Dominiek Depoortere, Architecten- & Ingenieursbureau Dominiek Depoortere

  • Dossiersamenstelling
  • Stapsgewijs een aanvraag indienen
  • Aandachtspunten
21u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

ANTWERPEN: Wo 6 december 2017
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem


GENT: Di 12 december 2017
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent


BERINGEN: Do 18 januari 2018
Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen


GENT: Ma 22 januari 2018
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent


ANTWERPEN: Wo 7 februari 2018
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem


GENT: Ma 19 februari 2018
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent


LEUVEN: Ma 26 februari 2018
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


MECHELEN: Ma 28 mei 2018
Technopolis, Technologielaan te 2800 Mechelen


KORTRIJK: Wo 13 juni 2018
Eandis Kortrijk, Pres. Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk

Tijdstip

Keuze uit 7 locaties, telkens van 16u30 tot 21u00.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 120,00
Niet-leden: € 195,00
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Gemandateerd door:
DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.