Cursus

Wat (niet) te doen wanneer een bouwdeskundige op de proppen komt?

Hoe als architect omgaan met een gerechtsexpertise
DI 19 NOVEMBER 2019
Leuven
Brabanthal
WO 27 NOVEMBER 2019
Nazareth
Omnia Schaubroeck
WO 4 DECEMBER 2019
Beveren
Hotel Van der Valk

Als architect oefen je een beroep uit waarbij het reëel is dat niet alles altijd loopt zoals gepland. Regelmatig steken bouwgebreken de kop op en nogal snel gaat de vinger richting de architect. Deze cursus is gericht op hoe je als architect kan omgaan met geschillen en hoe je jezelf er best tegen te wapenen. Wat is je juridische aansprakelijkheid als architect en hoe kan je deze aan de hand van contractclausules beperken? Welke verschillende procedures bestaan er en hoe stel je je er best bij op? Op welke manier komt je verzekeraar tussen en wanneer dien je hem te informeren?

terug naar overzicht

Programma

13u00

Ontvangst

Ontvangst met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Inleiding en algemene context

Arch. Joost Beke (Bureau voor Expertise en Architectuur)

 • Waar gaan de meeste expertises over?                                                                
 • Veel voorkomende problemen waarop je kan worden aangesproken
  • schade
  • (verborgen) bouwkundige gebreken
  • betwistingen i.k.v. contractverhoudingen
  • overschrijding van het bouwbudget
  • discussies over betalingen
14u00

De juridische aansprakelijkheid van de architect

Meester Joris Wouters (GSJ Advocaten)

 • Contractueel
 • Buiten-contractueel (bv. schade bij buren)
 • Strafrechtelijk
14u15

Contractclausules: hoe je aansprakelijkheid beperken

Meester Joris Wouters (GSJ Advocaten)

 • Wat zet ik beter wel/niet in mijn contract? 
 • Licht verborgen gebreken
 • Controleopdracht
 • In-solidumclausule: tot hoe ver kan die gaan?
 • Beperking van de opdracht tot vergunningsplichtige werken
 • Wat zijn de gevolgen van de vermelding van het budget? (“raming” vs. “budget”)
 • Belang van goede bewijsstukken
 • Wet Peeters-Borsus

 

14u50

Pauze

15u20

Tussenkomst van verzekeraars

Anne-Sophie Weemans (CEA Belgium)

 • Wanneer mijn verzekeraar contacteren (cfr. contractuele verplichting)? 
 • Welke mogelijke verzekeringen zijn er betrokken?
 • Op welke manier komt mijn verzekeraar tussen?
 • Ben ik gedekt of niet?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn premie?
 • Welke consequenties kunnen schadelasten hebben?
15u40

Hoe stel je je als architect op bij een klacht?

Anne-Sophie Weemans (CEA Belgium)

 • Wat betekent ‘vrijwillige tussenkomst’ (optreden als architect in een expertise waar je niets mee te maken heb)
 • Houding wanneer je wel/niet in eerste lijn wordt aangesproken 
 • Houding i.f.v. tijdstip van de klacht: voor of na de voorlopige oplevering?
 • Wat als de klacht betrekking heeft op de aannemer?
16u00

Geschillenbeslechting en de tussenkomst van experten

Arch. Joost Beke (Bureau voor Expertise en Architectuur)

 • Welke procedures zijn er en hoe je er bij opstellen als architect
 • Verklarende begrippen bij expertises (bv. ‘dading’)
 • Welke minnelijke oplossingen (dading, minnelijke schikking, bemiddeling…) bestaan er? 
 • Hoe een gerechtelijke beslechting vermijden?
 • Soorten experten
 • Wat indien ik gedagvaard word? Wat moet ik als architect ondernemen? 
 • Wat zijn de procedures tijdens een gerechtsprocedure? 
 • Duidelijke definiëring van je rol als architect: optreden als technisch raadgever van de bouwheer? Zelf proberen oplossen? Of beter afzijdig houden?
 • Looptijd van dossiers
 • Wie betaalt de kosten?  
 • Wat is de verzoeningscommissie Bouw?
   
16u50

Cases uit de praktijk

Ir.-arch. Jan Abbeloos

17u10

Einde

Praktisch

Data & locatie

LEUVEN: Di 19 november 2019
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


NAZARETH: Wo 27 november 2019
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth


BEVEREN: Wo 4 december 2019
Hotel Van der Valk, Gentseweg 280, 9120 Beveren

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties. Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.10u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 3u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 125,00 excl. btw
Niet-leden: € 175,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80