Cursus

Het architectencontract (herhaling)

Goede afspraken maken goede vrienden
WO 4 SEPTEMBER 2019
Roeselare
Mercure Hotel
DO 19 SEPTEMBER 2019
Beringen
Mezzo Beringen
DO 3 OKTOBER 2019
Berchem
Bluepoint

Bouwen is uitgegroeid tot een complexe materie waarbij steeds meer partijen betrokken zijn. Het maken van goede afspraken vormt vandaag meer dan ooit een belangrijke voorwaarde om problemen en cours de route te vermijden.

 

Tijdens deze opleiding focussen we op het architectencontract in de traditionele samenwerkingsvorm (klassieke driehoek bouwheer-aannemer-architect).

We frissen de belangrijkste basisprincipes van het contracteren op en bespreken de opbouw van het architectencontract: welke parameters dient u in rekening te brengen, wat neemt u beter wel / niet op, hoe stemt u uw contract af op het type bouwheer of project, wat met wijzigingen doorheen het bouwproject ?…

 

Een aantal recente evoluties in rechtspraak en wetgeving hebben een belangrijke impact uitgeoefend op de afspraken die bouwheer en architect in het kader van een traditioneel bouwproces aangaan.

We overlopen de verschillende wijzigingen en tendensen, en bespreken de impact ervan op de architectenovereenkomst.

 

Tot slot geven we een overzicht van belangrijke aandachtspunten en veel voorkomende valkuilen en hiaten die een impact uitoefenen op uw verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden als architect binnen het bouwproces.

 

Deze cursus is een herhaling van de sessies die in 2018 gegeven werden.

terug naar overzicht

Programma

16u00

Ontvangst

16u30

BASISPRINCIPES VAN HET CONTRACT

Meester Christophe Lenders - GSJ advocaten

 • Contracteren? Maatwerk!
 • Parameters: type bouwheer, type project, budget…
 • Pre-contractuele fase - contractuele fase – uitvoeringsfase
17u00

INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Meester Christophe Lenders - GSJ advocaten

 • Wie bepaalt de inhoud
 • Wijze van formulering
 • Omschrijving opdracht
 • Budget
 • Omschrijving takenpakket
 • Afspraken rond uitvoering van de overeenkomst
 • Afspraken rond loyaal samenwerken
 • Informatieverplichting + hoe informeren
 • Afspraken rond einde overeenkomst
 • Afspraken rond ontbinding overeenkomst
 • Afspraken rond veranderbaarheid van de overeenkomst
18u00

Pauze (met broodjesmaaltijd)

18u30

RECENTE WETSWIJZIGINGEN EN EVOLUTIE RECHTSPRAAK

Meester Christophe Lenders - GSJ advocaten

 • Wijzigingen inzake handelspraktijken en Wetboek Economisch Recht
 • Arrest van 5/9/2014 mbt In solidum-aansprakelijkheid
 • Arrest van 19/5/2016 mbt beperking architectenopdracht tot gesloten ruwbouw
 • Arrest van 9/1/2017: tegelarrest
 • “Licht” verborgen gebreken
 • “Ernstig” gebrek (stabiliteit, waterdichtheid)
 • Impact van nieuwe wetgeving: omgevingsvergunning, nieuwe verzekeringswet, GDPR
19u15

VEEL VOORKOMENDE VALKUILEN EN HIATEN

20u15

Vragenronde

20u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

ROESELARE: Wo 4 september 2019
Mercure Hotel, Kwadestraat 149B, 8800 Roeselare


BERINGEN: Do 19 september 2019
Mezzo Beringen, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen


BERCHEM: Do 3 oktober 2019
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties. Ontvangst vanaf 16.00u. Aanvang om 16.30u stipt, einde omstreeks 20.30u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 4u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 115,00 excl. btw
Niet-leden: € 175,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 1:45 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je rijksregisternummer noteert. Later kan je rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.