©Thymen stolk Fotograaf

Cursus

Renoveren van een appartementsgebouw

Een stappenplan
DI 2 OKTOBER 2018
DO 11 OKTOBER 2018
Leuven
Brabanthal
DI 9 OKTOBER 2018
DO 18 OKTOBER 2018
Mechelen
Technopolis
DI 16 OKTOBER 2018
DO 25 OKTOBER 2018
Nazareth
Omnia Schaubroeck

Tijdens de jaren ‘60-70 schoten binnen Vlaanderen de appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Van de dijken langs de kust tot een wildgroei langs verbindingswegen naar dorpen en steden. Intussen naderen al deze gebouwen de leeftijd van een halve eeuw. Een tijdspanne waarbinnen de eisen en technieken een enorme evolutie kenden. Simultaan heeft de tand des tijds zitten knagen aan deze gebouwen.

Tijd om deze appartementsgebouwen om te tunen naar de hedendaagse comforteisen. Maar hoe begin je aan zo’n renovatie?

 

Tijdens deze opleiding zoomen we in op de verschillende aspecten die gepaard gaan met de renovatie van een appartementsgebouw. Een rode draad tijdens deze opleiding is een concrete renovatie van een appartementsgebouw.

terug naar overzicht

Programma

Dag 1
13u00

Ontvangst

13u30

Juridische obstakels bij de Renovatie van appartementsgebouwen

Meester Frank Burssens - Everest advocaten

Bij de verbouwing van appartementsgebouwen gelden er verschillende zakelijke rechten en is er rekening te houden met de bevoegde organen binnen de mede-eigendom. Gezien de toekomstige grondige aanpassing van het appartementsrecht worden hierbij telkens zowel de huidige regels toegelicht als het komende recht.

 

Welke zakelijke rechten spelen er bij renovatie of (her)opbouw

 • Erfdienstbaarheden
 • Opstalrechten
 • Regels van het appartementsrecht

 

De vereniging van mede-eigenaars

 • Wie heeft beslissingsrecht?
 • Welke meerderheden zijn te respecteren?
 • Welke beslissingen vereisen aanpassingen aan de basisakte en aan het reglement van mede-eigendom?
 • Overzicht van de rechten van de bewoners (huurders, vruchtgebruikers) tijdens en na de renovatie.
15u00

Kostprijs, gezondheid en overlast bepalend voor bewoners: onderzoekscases vertaald naar de praktijk

prof. dr. ir.-arch. Nathan Van Den Bossche – UGent

Bij de renovatie van appartementen is het belangrijk om van bij de start de bewoners te betrekken en hen te informeren over de praktische aspecten en consequenties van een renovatie.

 

Aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten worden resultaten uit concrete cases toegelicht en vertaald naar praktische richtlijnen.

 • Bewoners: eisen en verwachtingen van focus-groepen
 • Gezondheid: oververhitting, daglicht en legionella
 • Indirect rendement door meerwaardecreatie
 • Haalbaarheidsstudies: noodzakelijke inhoud en kostprijs
 • Gebruik van prefab voor een versnelde renovatie: oplossingen, problemen en kostprijsanalyse
 • Energiegebruik en terugverdientijden
 • Richtlijnen voor meerjarenbegroting VME’s
15u30

Pauze

16u00

Kostprijs, gezondheid en overlast bepalend voor bewoners: onderzoekscases vertaald naar de praktijk

prof. dr. ir.-arch. Nathan Van Den Bossche – UGent

 

               

17u00

Financiële haalbaarheid

Ir.-arch. Koen Willem

Studie van de financiële haalbaarheidsstudie a.d.h.v. Case study

 • Analyse van de stedenbouwkundige mogelijkheden
 • Analyse van de bestaande bouwfysische toestand en bestaande technieken
 • Dringende noden van de bestaande structuur begroten (renovatie lift, verplichte dakisolatie, verplichting beglazing, veiligheid, …)
 • Esthetische meerwaarde aanbieden
 • Energetische optimalisatie van het project
 • Mogelijkheden tot het creëren van een win/win situatie
 • Meerwaardecreatie bij eventuele verkoop/verhuur
17u20

Dragende structuren

Ir.-arch. Koen Willem

Studie van de technische haalbaarheidsstudie a.d.h.v. Case study

 • Methoden voor de analyse van de bestaande draagstructuur
 • Dimensionering van de bestaande funderingen
 • Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van betonrot
 • Principes bij de lastendaling van een mogelijke opbouw: welke structuurelementen komen in aanmerking ?
 • Mogelijke versterkingen van de bestaande draagstructuur ifv massa, windbelasting e.d.
 • Impact van deze ingrepen op brandveiligheid, akoestiek, bouwknopen e.d.
18u00

Pauze

18u30

Renovatie van de verschillende scheidingsconstructies

ir. Marcus Peeters – Odisee

Belang van onderzoek bestaande situatie- haalbaarheidsstudie

 • Stedenbouwkundige regelgeving (renovatie-uitbreiding in de hoogte?)
 • Andere regelgeving
 • Verplichting na-isolatie daken (2020)/verplichting plaatsing dubbel glas (2023)
 • EPB (IER of renovatie- verschillende eisen)
 • Bouwtechnisch (vochtproblemen/condensatie….)
 • Andere: borstweringen / Positie hernieuwbare energie

na-isolatie technieken + problematiek specifiek toegespitst op appartementen

 • Terrassen (inpakken/vervangen/…)
 • dak

problematiek winddichtheid appartementen

 • schuiframen
 • windnorm
20u30

Einde dag 1DAG 2
13u00

Ontvangst

13u30

Integratie van Technieken a.d.h.v. Case study

Kris Vanrenterghem – Consilitech

Energieproductie

Aan de hand van de case studie behandelen we de meest gekende energie producerende technieken waarbij hun voor- en nadelen alsook hun impact worden overlopen.

 • Geothermie
 • WKK
 • PV-installatie
 • warmtepomp

 

Ventilatie

Meer luchtdicht bouwen betekent een inperking van de natuurlijke ventilatie en vraagt compensatie.

 • Individueel of collectief?
 • Systeem C of D?
 • Invloed op de leefsfeer, de oververhitting en de gezondheid.

 

Beperking van technieken

Renovatie typeert ook de beperking van bepaalde technieken.

 • Een bestaande stookplaats voldoet niet altijd aan de huidige reglementeringen.
 • Schouwen zijn niet altijd aanwezig, plaats voor de aanleg van leidingen of kanalen dikwijls evenmin.

 

Toekomst

 • Welke technieken zijn komende?
 • Welke aandachtpunten worden de winsten van de toekomst?
 • Welke kosten zullen in de toekomst een meer doorslaggevende rol gaan spelen?
 • Welke beweging zal de overheid meer gaan maken?
15u30

Pauze

16u00

Brandveiligheid

ing. Sven Eeckhout, WTCB

 • Nazicht brandnormen in het algemeen (Branddetectie – evacuatiewegen – compartimentering - …)
 • Impact van renovatie op brandvoorschriften
 • Wijziging van middelhoogbouw naar hoogbouw: mogelijke afwijkingsprocedure
 • Brandvoortplanting via gevels bij appartementen
 • Aanpassen en tussenvoegen van de nodige sassen
 • Stookplaats
 • Brandpreventie: detectie / rookkoepels /….
17u30

Pauze

18u00

Betonschade: voornaamste oorzaken en remedies

ir. Bram Dooms, Adjunct labohoofd labo Betontechnologie, WTCB

19u00

Akoestische prestaties bij de renovatie van appartementen (deel 1)

Prof. dr. ir. Marcelo Blasco

Alle aspecten die aan bod komen kaderen binnen de toepasselijke akoestische norm. Vooraf zal een korte inleiding gegeven worden rond basisakoestiek om de inhoud van de lezing beter te begrijpen. Samenvattend behandelen we:

 

 • De akoestische eisen die van toepassing zijn.
 • De implementatie ervan met betrekking tot geluidsisolatie (lucht- en contactgeluid), installatielawaai en absorptie.  
 • De pragmatische manier van aanpak om gevels, wanden en vloeren te verbeteren op akoestisch vlak.
 • De geluidsimpact van installaties beperken op actief en passief vlak en het gebruik van absorptie in gemeenschappelijke circulatie- en toegangsruimten.  
20u00

pauze

20u15

Akoestische prestaties bij de renovatie van appartementen (deel 2)

Prof. dr. ir. Marcelo Blasco

21u15

Einde dag 2

Praktisch

Data & locatie

LEUVEN: Di 2 oktober 2018 en Do 11 oktober 2018
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


MECHELEN: Di 9 oktober 2018 en Do 18 oktober 2018
Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen


NAZARETH: Di 16 oktober 2018 en Do 25 oktober 2018
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Tijdstip

Dag1
Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 20.30u.
Dag2
Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 20.00u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 12u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 325,00 excl. btw
Niet-leden: € 395,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 12.0 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je rijksregisternummer noteert. Later kan je rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Voor vastgoedmakelaars

De sessie werd goedgekeurd door de werkgroep vorming van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars De commissie kende 12 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als je bij je inschrijving je BIV-nummer noteert. Later kan je BIV-nummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.


Hebt je vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.