Webcast

Basisopleiding: kleine bedrijfsgebouwen

Wetgevingen en technieken
Aankopen

Deze cursus is gericht op architecten die een opdracht krijgen om een klein bedrijfsgebouw van beperkte schaal te ontwerpen, zoals schrijnwerkersateliers, industriële bakkerijen,...  Bij geen of weinig ervaring met dergelijke projecten, rijzen vele vragen. De opleiding behandelt verschillende aspecten waarmee je rekening dient te houden tijdens het ontwerpproces. Waar kan je als architect informatie vinden om dergelijke dossiers aan te pakken? Welke regelgeving is van toepassing? Met welke brandwetgeving dient rekening gehouden te worden? Wat dient opgenomen te worden in het milieu-luik van het omgevingsloket? Wat zijn de algemeen geldende bouwprincipes? Welke mogelijke ventilatie, verwarmings- en koelingstechnieken kunnen aangewend worden? Hoe voldoe je aan de EPB-eisen? Waarmee dient rekening gehouden te worden bij ontwerp inzake welzijn op het werk?

Preview webcast


Publicatiedatum: 17-11-2020

terug naar overzicht

Deze cursus omvat:

 • 7u30 on-demand video's
 • Levenslange toegang via persoonlijke account
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnameprijs:
  € 260,00 excl. btw voor leden
  € 360,00 excl. btw voor niet-leden
 • Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk

Inhoud

Het typische bedrijfsgebouw: bouwprincipes

arch. Marcus Peeters - Odisee

1u15

 • Inleiding: algemeen geldende bouwprincipes  
  • Budgetbeheersing
 • Drie hoofdtypes structuur 
  • Dragende portieken 
   • Staalbouw 
   • Betonbouw 
   • Gelamelleerde houten liggers 
  • Dragend skelet met stijve kern 
  • Dragende prefabwanden  
 • Opvulelementen bij portiekstructuren  
  • Vloeren 
  • Wanden  
   • Cellenbeton
   • Binnendozen 
  • Daken   
 • Renovatie 

Technieken in kleine bedrijfsgebouwen: wetgeving en regelgeving

Kris Vanrenterghem - Consilitech

1u30

 • Brandveiligheid 
 • Branddetectie 
 • Gasdetectie
 • Brandbestrijding 
 • Brandverzekering 
 • EPB, ARAB & ventilatienormering
 • Elektriciteit & verlichtingsnorm 
 • Aandachtspunten bij “Casco” bedrijfsgebouwen

Technieken in kleine bedrijfsgebouwen: toegepast in de praktijk

Kris Vanrenterghem - Consilitech

55 minuten

 • Het programma van eisen
 • Hoe een concept technieken bepalen? 
  • Warmtepomp & gasluchtverhitters 
  • Luchtgekoelde warmtepomp 
  • Ventilatie  
  • Temperatuur en luchtvochtigheid 
  • Duurzame (alternatieve) technieken
 • Casestudies

Brandwetgeving: KB Bijlage 6

Majoor Dieter Brants - Hulpverleningszone Vlaams-Brabant

1u

 • Wettelijk kader
  • Doelstellingen
  • Toepassingsgebied
  • Indeling
 • Structurele elementen
  • Structurele elementen Type I & II
  • Brandbelasting
  • Grootte van de compartimenten
  • Compartimentswand
 • Actieve brandbeveiliging
 • Afstand tussen de gebouwen
 • Evacuatie
 • Veiligheid van de hulpploegen

EPB in bedrijfsgebouwen van beperkte omvang

arch. Saskia Gabriël - Energieconsulente NAV

55 minuten

 • Eisen en wetgeving    
  • EPB-wegwijzer
  • Verantwoordelijkheden
  • EPB-eisentabel 
  • Aandachtspunten 
 • Indeling van gebouwen
  • Gevelmaterialen, bouwknopen, gevelisolatie 
  • Verankering van looplijnen, zonne-panelen, technieken op daken               
  • Thermisch afbakening zones
  • Lichtstraten, RWA en poorten en gevelroosters 
  • Randisolatie   
  • E-peilen               
  • Ventilatievoorzieningen 
  • Meetrapport en speciale ruimte
  • IDA-klasse EPB versus KB arbeidsplaatsen
  • Hernieuwbare energie 
  • Installatie-eisen 
  • Staving verlichting
 • Geldige stavingsdocumenten  

Vergunningsaanvraag: Milieuwetgeving, Vlarem, Vlarema, Vlarebo, Vlarel

arch. Dirk Mattheeuws - ARW ARCHITECTEN BV ǀ A-ID OMGEVING

1u25

 • Omgevingsvergunningsdecreet en –besluit 

  • Vlarem II - Milieuvoorwaarden 

  • Algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden

  • Duur

  • Rubrieken

  • Indelingslijst

  • Vlarem en CLP-verordening  

 • Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie
  • Praktische toepassing
   • Rubriekenlijst 
   • Sectorale milieuvoorwaarden
   • Vlarem-wegwijzer
 • De omgevingsvergunning
  • Aanvraagprocedures
  • Bevoegde niveaus
 • VLAREMA, VLAREBO, VLAREL
  • Materialendecreet en VLAREMA
  • Bodemdecreet en VLAREBO
  • Overige (vergunnings)aspecten
   • Handelsluik      
   • MER-screening
   • Bluswater
   • Bestemmingsplannen

Ontwerpaspecten uit KB Arbeidswerkplaatsen

arch. Saskia Gabriël - Energieconsulente NAV

40 minuten

 • KB’s
  • Preventie-adviseur
 • Codex en het ontwerp 
  • Inrichting van de arbeidsplaatsen 
  • Verlichting 
  • Luchtverversing 
  • Temperatuur 
  • Sociale voorzieningen (kleedkamers, wastafels, douches, toiletten, refters,…)
 • Bestaande gebouwen 
 • Controles 

Praktisch

Over deze webcast

 • Deze opleiding duurt 7u30 en bestaat uit 7 verschillende modules
 • Bekijk de opleiding op eigen tempo
 • Levenslange toegang
 • Stel je vraag aan de sprekers via het online formulier
 • Digitale syllabus (pdf) inbegrepen
 • Deelnamecertificaat beschikbaar
 • Veilige online betaling

FAQ

Lees onze veelgestelde vragen.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 260,00 excl. btw
Niet-leden: € 360,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma en lesmateriaal. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Aankopen


Om een opleiding aan te kopen dien je je eerst in te loggen.


Log in op je account

NAV-lid? Gebruik je NAV login-gegevens

E-mailadres of NAV-lidnr.:
Paswoord: