Annulatievoorwaarden

Voor alle cursussen van Vitruvius Academy zijn onderstaande annulatievoorwaarden van toepassing. De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling.

 

  •  Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail. Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie.
  • Bij annulatie tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.
  • Annulaties van inschrijvingen die we minder dan 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus ontvangen, worden niet terugbetaald. Het volledige deelnamebedrag blijft verschuldigd.
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de deelnemer of een familielid. Dit dient schriftelijk vóór de start van de cursus via mail gemeld te worden, met de nodige attesten. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.
  • Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling.
  • Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw er zich toe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.