Opleiding

Rioleringen

Elke uitvoering start met de aanleg van de rioleringen. Het belang van een juist ontwerp en een juiste dimensionering kunnen niet onderschat worden omdat fouten achteraf zeer moeilijk hersteld kunnen worden.

Ook verandert de denkwijze rond rioleringen steeds meer. Circulair watergebruik is een begrip waar we niet meer naast kunnen. Niet alleen qua hergebruik van regenwater, maar ook van afvalwater. Meer en meer wordt ook voor het afkoppelen van regenwater gekozen. Deze opleiding geeft je naast een grondig inzicht in de basiskennis rond rioleringen ook een toelichting over de nieuwe technieken. 

 

Na het volgen van deze opleiding: 

 • Kan je de code van goede praktijk voor het ontwerp, de dimensionering, de aanleg en het onderhoud van afvalwater- en hemelwaterstelsels toepassen

 • Ken je de normen en materialen voor rioleringen

 • Weet je hoe een infiltratievoorziening te ontwerpen

 • Weet je hoe een buffervoorziening te ontwerpen

 • Ken je de voorzieningen voor een septische put 

 • Kan je regenwater en afvalwater correct scheiden

 • Weet je waarop gelet wordt bij een keuring

 • ...

terug naar overzicht

Webcast

Volg deze opleiding op eigen tempo via online video.

Aankopen

Programma

Materialen en uitvoeringen van rioleringen

Riet Lismont (VLARIO)

15 minuten

 

 • Normen
 • Materialen
 • Hulpstukken
 • Toezichtsputten
 • Huisaansluiting

Ontwerp en dimensionering DWA & RWA

Riet Lismont (VLARIO)

1u15

 

 • Ontwerp en dimensionering DWA
  • Belastingsfactor
  • Bepalen rioleringsdiameter
  • Plaatsing
  • Septische put & IBA
  • Beluchting en ontluchting

 

 • Ontwerp en dimensionering RWA
  • Hemelwaterafvoer
  • Hemelwaterput
  • Infiltratie
  • Buffervoorziening

 

 • Correct scheiden regenwater en afvalwater
 • Keuring privéwaterafvoer

Voorbeeldprojecten en aandachtspunten

Christophe Weltens (Cofrax)

45 minuten

 

 • Voorbeeldprojecten
  • regenwaterfiltering & hergebruik
  • gestuurde waterzuivering
  • belucht rietveld
  • ...
 • Aandachtspunten voor en tijdens uitvoering

Inschrijven