Cursus

Bronbemaling

WO 30 MAART 2022
Nazareth
Omnia Schaubroeck
MA 25 APRIL 2022
Leuven
Brabanthal

Het belang van een goede samenwerking tussen aannemer en architect voor de bronbemaling wordt steeds groter, zeker met de nieuwe VLAREM trein in zicht, die medio 2022 van kracht wordt. Het is belangrijk dat je als architect het belang inziet van een vroegtijdige bemalingsstudie en dus ook over de nodige basiskennis beschikt.

 

In deze opleiding lichten we de steeds strenger wordende milieueisen toe. Tot voor kort werden duizenden liters bemalingswater rechtstreeks afgevoerd naar de riolering. Vandaag is het bewustzijn gegroeid dat dit niet langer zo kan en wordt steeds meer overgegaan naar retourbemaling en hergebruik van bemalingswater. 

 

Tijdens deze sessie geven we een inleiding op de verschillende technieken van bronbemaling, zodat je als architect een beter inzicht verkrijgt in de uitvoeringsmethodieken. Maar bemaling kan ook nare gevolgen hebben, zowel in als naast de bouwput. We lichten toe welke schadegevallen kunnen optreden en hoe ze te vermijden.  

 

 

Na het volgen van deze opleiding

 • weet je waar en wanneer bemaling mogelijk is, en op welke manier
 • kan je de verschillende technieken van bemaling onderscheiden
 • krijg je inzicht in wat er fout kan gaan in bemalingen en hoe dit te voorkomen
 • ben je in staat om een bemaling correct voor te schrijven en te begeleiden in uitvoering

terug naar overzicht

Programma

13u00

ONTVANGST

Ontvangst met welkomstkoffie. 

Er worden geen broodjes voorzien. 

13u30

Regelgeving rond bronbemaling

Ilse Van Eylen (VMM)

 • VLAREM II en bronbemaling   
 • De omgevingsvergunning / melding   
 • Wanneer de vergunning aanvragen of melden? Wie moet dit doen? 
 • De schriftelijke toelating van de rioolbeheerder (bvb Aquafin), en de kosten hieraan verbonden  
 • De richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu  
14u15

Technische aspecten van bemalingen

Naten Van Hemelrijck (GEOVANHECKE)

 • Richtlijn bemaling (laatste versie) 
 • Code goede praktijk debietmeting 
 • Bestaande digitale tools 
 • Milieutechnische en geotechnische randvoorwaarden –  oa wateronderzoek ikv verontreiniging 
 • Voorafgaande bodemonderzoek : Wat moet er in de offerte-aanvraag opgenomen worden door de architect? Welke richting gaat de bemaling en beschoeiing uit (eerste visie in ontwerpfase)? 
 • Verschillende types van bemaling 
  • Verticale bronbemaling  
  • Horizontale bronbemaling  
  • Zwaartekrachtbemaling  
  • zand/grindpalen, verticale drains, drainagewieken  
  • Bemaling met dieptebronnen  
  • Spanningbemaling 
 • Omgang met bemalingswater:  
  • Lozingsnormen 
  • Retourbemaling  
  • Hergebruik van bemalingswater  
  • Buffering en de voorwaarden en beperkingen ervan (bv als buffervat te klein is) 
  • Infiltratie (kan ook op openbaar domein) 
 • Wat is de impact op de werfinrichting? 
15u15

PAUZE

15u45

Risico's en schadegevallen van bemaling

Ir. Noël Huybrechts (WTCB)

 • Risico’s en onzekerheden  
 • Nadelige gevolgen van bemaling
  • Schade in de bouwput   
   • opbarsten bodem  
   • instabiliteit wand/talud  
   • lekkages  
   • drooglegging niet haalbaar  
  • Tijdelijke filters, verticale filters met permanente uitstroom van water 
  • Overschrijding vergunning (tijd, hoeveelheid, lozingseis)  
  • Verdroging   
  • Verzilting   
  • Verontreiniging  (retourwater kan bv. ook voor roestafzetting zorgen) 
  • Zettingen (barsten en scheuren in aanpalende gebouwen) + monitoring effect op naburige gebouwen 
  • Nalaten van vullen van boorgaten met milieuverontreinigingen tot gevolg 
  • Vernatting (bij retourbemaling en infiltratie) 
  • Terugstroom naar de bouwput (bij retourbemaling), bvb bij stroomuitval 
  • Milieuvervuiling (bij retourbemaling) 
 • Aansprakelijkheid van de architect  
  • Gedegen vooronderzoek 
  • Stellen van voorbehoud 
  • Maken van duidelijke afspraken 
16u30

Praktijkvoorbeelden

Ing. Bart Cloet (Votquenne Foundations)

Toelichting van een aantal boeiende voorbeeldcases rond bemaling, verschillende types, retourbemaling, in combinatie met beschoeiingen.  

 

Praktisch

Data & locatie

NAZARETH: Wo 30 maart 2022
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth


LEUVEN: Ma 25 april 2022
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties. Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.15u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 3u45, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 140,00 excl. btw
Niet-leden: € 190,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Wil je nadien deze opleiding digitaal bekijken?
Voor een kleine extra bijdrage krijg je toegang tot de digitale opname van deze opleiding via je persoonlijk Vitruvius-account.
Leden NAV: € 25,00 excl. btw
Niet-leden: € 35,00 excl. btw
Deze extra bijdrage komt niet in aanmerking voor de KMO-portefueille.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80