Cursus

Kleine bedrijfsgebouwen

Wetgevingen en technieken
WO 22 APRIL 2020
DO 30 APRIL 2020
Leuven
Brabanthal
MA 27 APRIL 2020
DI 5 MEI 2020
Nazareth
Omnia Schaubroeck
WO 6 MEI 2020
MA 11 MEI 2020
Mechelen
Hotel Van der Valk

Deze cursus is gericht op architecten die een opdracht krijgen om een klein bedrijfsgebouw van beperkte schaal te ontwerpen, zoals schrijnwerkersateliers, industriële bakkerijen,...  Bij geen of weinig ervaring met dergelijke projecten, rijzen vele vragen. De opleiding behandelt verschillende aspecten waarmee je rekening dient te houden tijdens het ontwerpproces. Waar kan je als architect informatie vinden om dergelijke dossiers aan te pakken? Welke regelgeving is van toepassing? Met welke brandwetgeving dient rekening gehouden te worden? Wat dient opgenomen te worden in het milieu-luik van het omgevingsloket? Hoe voldoe je aan de EPB-eisen?

 

Als inleiding neemt architect en milieuconsultant Dirk Mattheeuws (A-ID Omgeving) de verschillende aspecten die bij de omgevingsvergunningsaanvraag komen kijken door. Wat is de huidige wet- en regelgeving? Wat dient opgenomen te worden in het milieuluik van het omgevingsloket? Ook de geldende Vlarem-wetgeving en de procesgebonden planmatige organisatie worden doorgenomen.

 

Arch. Marcus Peeters bespreekt op zijn beurt de algemeen geldende bouwprincipes van diverse types bouwmethodes die toegepast kunnen worden voor kleine bedrijfsgebouwen. Hoe woning en bedrijf in één volume opnemen? Wat zijn aandachtspunten voor lichtstraten en RWA-koepels?

Als afsluiter van de eerste cursusdag bespreekt zonecommandant Christian Gryspeert (brandweerzone Midwest) het KB bijlage 6: het toepassingsgebied, actieve brandbeveiliging, stralingsnorm, bluswateropvang & bluswatervoorraad,… Hoe en wanneer vooradvies aanvragen?

 

Op de tweede cursusdag behandelt arch. Saskia Gabriël de EPB-regelgeving in bedrijfsgebouwen van beperkte omvang. Wat zijn de eisen? Welke afwijkingen kunnen toegepast worden? Welke gevelmaterialen zijn er mogelijk? Hoe zones thermisch afbakenen?…

Kris Vanrenterghem (Consilitech) bespreekt daarna de technieken in kleine bedrijfsgebouwen. Welke wetgeving en normen zijn van toepassing en welke mogelijke ventilatie, verwarmings- en koelingstechnieken kunnen aangewend worden?

 

Arch. Saskia Gabriël sluit de cursus af met een toelichting omtrent het KB arbeidswerkplaatsen. Waarmee dient rekening gehouden te worden bij ontwerp inzake welzijn op het werk? De uitrusting van de arbeidsplaatsen, nodige verlichting en luchtkwaliteit, sociale voorzieningen,… worden behandeld. 

 

terug naar overzicht

Programma

DAG 1

13u00

Onthaal

Met welkomstkoffie. 

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Inleiding en vergunningaanvraag

arch. Dirk Mattheeuws (A-ID Omgeving)

 • Welke verschillende (brand-)wetgevingen zijn er van toepassing?
 • RUP: bestemmingen, mogelijkheden
 • Welke consequenties heeft de classificatie van het gebouw op regelgeving?
 • Omgevingsvergunningaanvraag
 • Handelsluik
 • Regenwateropvang
 • Publieke toegankelijkheid
14u15

Types bouwmethodes

arch. Marcus Peeters (Odisee)

 • Types bouwmethodes: algemeen geldende bouwprincipes
  • Staalbouw
  • Betonbouw
  • Combinatie met gelamineerde liggers
  • CLT
  • Belang gridsystemen
  • Aandacht voor planmatige organisatie
  • Bouwdetails: wandopbouw, betonpanelen,...
 • Lichtstraten en RWA koepels
 • Akoestische bardages en binnendozen
 • Afwegingskader voor renovatie of nieuwbouw
15u30

Pauze

16u00

Wetgeving

arch. Dirk Mattheeuws (A-ID Omgeving)

 • Vlarem wetgeving
  • Vlarem-wegwijzer
  • Thematische index
 • Milieuluik
 • Procesgebonden planmatige organisatie 
16u45

KB bijlage 6

Zonecdt. Christian Gryspeert

 • Toepassingsgebied
 • Wat is een klasse A, B, C?
 • Indeling van industriegebouwen
 • Wanneer is een vooradvies verplicht en/of aangewezen ?
 • Brandveiligheid winkels
 • Welke regelgeving van toepassing bij bewoning?
 • Structurele elementen en grootte van compartimenten
 • Actieve brandbeveiliging 
 • Stralingsnorm
 • Bluswateropvang & bluswatervoorraad
 • Gasvoorziening, elektriciteitsvoorziening, brandlokaal
 • 2% regel RWA
18u00

Einde

DAG 2

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie.
Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

EPB in bedrijfsgebouwen van beperkte omvang

arch. Saskia Gabriël (energieconsulente NAV)

 • Indeling in gebouwen
 • Eisen, wetgeving
 • Afwijkingen en EPB-wijzer
 • Gevelmaterialen, gevelisolatie, bouwknopen, ventilatie
 • Hoe zones thermisch afbakenen
 • Lichtstraten, RWA
 • Vloerisolatie en onderbrekingen in randisolatie
 • Casestudies
14u30

Technieken in kleine bedrijfsgebouwen

Kris Vanrenterghem (Consilitech)

 • Wetgeving
 • Activiteiten
  • Activiteit in bedrijfsgebouw bepaalt sterk de in invulling van technische ruimtes, o.a. welke machines zullen gebruikt worden?
  • Welke parameters hebben invloed op de mogelijke technieken
  • Bepalende stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingen
 • Fysieke indeling en technische ruimte
  • welke invloed heeft de structuur op de technieken?
15u30

Pauze

16u00

Technieken in kleine bedrijfsgebouwen

Kris Vanrenterghem (Consilitech)

 • Binnenklimaat
  • Elektriciteit, verlichtingsnormen,…
 • Energieproductie
  • Verwarmingsberekening
  • Warmteverlies
  • Recuperatie van energie door hernieuwbare energie uit de productie-activiteit te halen

 

 • Case: opslagloods met ruimte voor opslag steriele materialen

 

17u00

KB arbeidswerkplaatsen

arch. Saskia Gabriël (energieconsulente NAV)

 • Nieuwbouw & bestaande gebouwen
  • Bouw- en ontwerpconsequenties
 • KB 10 oktober 2012
 • Nieuw KB inzake binnenluchtkwaliteit in werklokalen 2 mei 2019
 • Codex: wat heeft impact op het ontwerp en de bouw
 • Welzijn op het werk
  • Uitrusting van de arbeidsplaatsen
  • Verlichting
  • Luchtverversing en luchtvochtigheid
  • Temperatuur
  • Sociale voorzieningen (refter, toiletvoorzieningen,…)
 • Aanpassen/in regel stellen van bestaande gebouwen
17u45

Einde

Praktisch

Data & locatie

LEUVEN: Wo 22 april 2020 en Do 30 april 2020
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven


NAZARETH: Ma 27 april 2020 en Di 5 mei 2020
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth


MECHELEN: Wo 6 mei 2020 en Ma 11 mei 2020
Hotel Van der Valk, Rode kruisplein 1-4, 2800 Mechelen

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties. De cursus duurt twee dagen.
DAG 1: ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 18.00u.
DAG 2: ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 17.45u.

Deelnameprijs

Leden NAV: € 260,00
Niet-leden: € 360,00
Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

Voor deze sessie is de erkenning aangevraagd. Momenteel wachten wij op de validatie door het Vlaams Energieagentschap. Van zodra deze het aantal uren heeft toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden via deze website.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.