Cursus

Wegwijs in erfgoed

Welke mogelijkheden biedt een geïnventariseerd gebouw?
DI 11 FEBRUARI 2020
Roeselare
Fabriekspand
DI 18 FEBRUARI 2020
Antwerpen
Spiegelzaal Paleis op de Meir
DI 3 MAART 2020
Gent
Augustijnenklooster

Wat indien je als architect een opdracht krijgt voor een wettelijk beschermd monument of gebouw met erfgoedwaarde? Met deze cursus informeren we architecten die voor het eerst in aanraking komen met erfgoed over o.a. de heersende regelgeving, de te nemen stappen en de mogelijke samenwerkingen. Zo zet je als architect goed geïnformeerd je eerste stappen in het ontwerpen voor erfgoedgebouwen.

 

Een algemene inleiding wordt gegeven door Nathalie Van Roy van Agentschap Onroerend Erfgoed. Ze licht het wetgevend kader toe waarbinnen je als architect moet werken. Welke types beschermingen bestaan er en welke regelgeving is er op van toepassing? Welke steunmaatregelen bestaan er? Wat moet toegevoegd worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag? Met welke termijnen moet rekening gehouden worden?

 

Tijdens het tweede deel focust architect en lector Philippe Lemineur (Origin Architecture & Engineering) op de stappen die je doorloopt bij de renovatie of restauratie van een monument of gebouw met erfgoedwaarde. Wat is het belang van het voortraject? Wat is de rol van de verschillende partijen zoals een bouwhistoricus of restauratie-architect en wat kan je als architect van hen verwachten? Hoe maak je een waardestelling en welke ‘restauratiefilosofie’ hanteer je best: welke ingrepen zijn het best voor het voortbestaan van het monument?

 

Ten slotte brengen architecten Wouter Callebaut (Callebaut architecten), Gert Somers (Ono architectuur) en Bart Biermans (HUB) enkele praktijkvoorbeelden. Hoe hebben ze als architect-ontwerper deze monumenten benaderd? Welke keuzes werden doorheen het project gemaakt? Welke samenwerkingen werden aangegaan? Elk geeft de specifieke aandachts- en leerpunten mee en vertelt over de voldoening die dergelijke projecten hen geven.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Onthaal

Met welkomstkoffie. 

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Algemene context

Nathalie Van Roy (Agentschap Onroerend Erfgoed)

 

 • Welke types beschermingen zijn er?
 • Welke spelers zijn er op Gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk… niveau
 • Welke premies en subsidiemogelijkheden bestaan er?
  • Erfgoedpremie standaardprocedure
  • Erfgoedpremie bijzondere procedure
  • Onderzoekspremie
  • Andere voordelen: fiscale voordelen, lening,…
 • Welke procedures bestaan er en wat zijn de wettelijke formaliteiten erbij? 
 • Wat is de timing van de procedures & toelatingen?                           
 • Beheersplan: wanneer van toepassing, wat houdt het in?
 • Vergunningsaanvraag: wat zijn de specifieke eisen
 • Beschikbare afwegingskaders van Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Geoportaal: hoe kan ik nagaan welk statuut het gebouw heeft?
 • Energieaudit door gekwalificeerd epb-verslaggever: wat zijn de vormvereisten, welke premies bestaan er,…

14u10

Hoe pak je een erfgoedproject aan: vooronderzoek en methodologisch traject

arch. Philippe Lemineur (Origin Architecture & Engineering)

 

 • Plan van aanpak: wat is de timing van de verschillende stappen (bouwaanvraag, premie-aanvraag, betrekken restauratie-architect,…)
 • Verschil tussen restauratie, renovatie, reconstructie,…
 • Wat kan je als ontwerper zelf doen, en welke spelers (bouwhistoricus, restauratie-architect,…) kan je erbij betrekken?
  • Wie heeft welke rol?
  • Samenwerkingsverbanden tussen architecten
  • Wisselwerking restauratie-architect en ontwerper: scheidingslijn tussen taken
  • Hoe de relevante en nodige vragen stellen aan bv. de bouwhistoricus zodat je als ontwerper de nodige info krijgt?
 • Wie bepaalt het schadebeeld en wanneer?
 • Types vooronderzoek en het belang ervan
  • Archiefonderzoek, bouwhistorisch onderzoek…
  • Belang vooronderzoek om de afwegingskaders te begrijpen
  • Belang vooronderzoek om te komen tot ontwerpbeslissingen
  • Belang huidige staat van een gebouw
 • Bepalen van een waardestelling en restauratiefilosofie
15u10

Pauze

15u40

Inspiratieprojecten

3 architecten brengen aan de hand van een concreet erfgoedproject hun ervaringen en delen tips & tricks omtrent hoe dergelijke projecten best aan te pakken.

 

 • ir.-arch. Wouter Callebaut (Callebaut Architecten): Huis van de Vrije Schippers Gent
 • ir.-arch. Gert Somers (Ono Architectuur): Stadhuis en toerismekantoor Diksmuide
 • arch. Bart Biermans (HUB Architecten): Stadhuis Antwerpen
18u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

ROESELARE: Di 11 februari 2020
Fabriekspand, Veldstraat 59, 8800 Roeselare


ANTWERPEN: Di 18 februari 2020
Spiegelzaal Paleis op de Meir, Meir 50, 2000 Antwerpen


GENT: Di 3 maart 2020
Augustijnenklooster, Academiestraat 1, 9000 Gent

Tijdstip

Keuze uit 3 locaties. Ontvangst vanaf 13.00u. Aanvang om 13.30u stipt, einde omstreeks 18.00u.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 4u00, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 175,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.