Cursus

Werken met loontrekkenden

Zelfstandige medewerkers vs bedienden
DI 14 MEI 2019
Nazareth
Omnia Schaubroeck
DI 21 MEI 2019
Berchem
Bluepoint

Het aantal architectenbureaus dat de voorkeur geeft aan architecten-medewerkers in vast dienstverband, zit in de lift. Er rijzen dan ook steeds meer vragen over dit thema. Hoeveel kost een werknemer? Zal de keuze voor vaste medewerkers u niet zuur opbreken in periodes dat er minder werk op de plank ligt? Wat moet u opnemen in het arbeidsreglement? Dit en veel meer komt u tijdens deze opleiding te weten.

Om u als zaakvoerder van een architectenkantoor zo praktijkgericht mogelijk te informeren, worden tijdens de opleiding de theoretische luiken telkens afgewisseld met getuigenissen van zaakvoerders die werken met loontrekkenden. Zij brengen hun kijk en ervaringen en delen hun oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen met loontrekkenden zoals bv. het opvangen van kalmere periodes.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Onthaal

Onthaal met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Boekhoudkundige aandachtspunten

Jef Franck (SBB Accountants en Adviseurs)

 • Wat zijn de groeiambities en is er personeel nodig om deze te verwezenlijken?
 • Hoe berekenen of het financieel haalbaar is om met loontrekkenden te werken?
 • Hoe de kosten vs de baten incalculeren?
13u45

Praktijkervaring: groei en rendabiliteit

arch. Jozef Hessel (A1 Planning architecten)

 • Werken met bedienden als  onderdeel van professionalisering van de sector
 • Groei en rendabiliteit
 • Begroting en omzet
14u15

Wetgevend kader

Kris Baetens (NAV)

 • Uitleg over Paritair Comité, Beheerscomité, IPA en de rol van NAV hierin
 • Potentiële toekomstige afspraken binnen Paritair Comité rond arbeidsduur e.d.
 • Wat is Liberform?
 • Wanneer kan gebruik gemaakt worden van een opleidingspremie?
14u30

Juridische aspecten

Meester Tom Peeters (GSJ advocaten)

 • Verschillende belangrijke clausules in de arbeidsovereenkomst: concurrentiebeding, scholingsbeding
 • Exclusiviteitscontract
 • Gewaarborgd loon bij ziekte, zwangerschap
 • Verschil tussen zelfstandigen en bedienden omtrent arbeidsduur, glijdende werkuren, verlof,…
 • Aansprakelijkheden van een bediende t.o.v. zelfstandige medewerker
 • Loonindex
 • Wie is eigenaar van de creatie?
 • Einde arbeidscontract
15u15

Pauze

15u45

Loonkosten en administratieve formaliteiten

Karel Detant (Liantis)

 • Administratieve verplichtingen t.a.v. overheden en werknemers (RSZ-inschrijving, Dimona-aangifte, arbeidsongevallenverzekering, aansluiting kinderbijslagfonds,…)
 • Stappenplan: hoe te werk gaan als er effectief iemand wordt aangeworven (startformaliteiten)?
 • Hoeveel kost een (eerste) medewerker mij: verschil bruto-loon en loonkost?
 • Uitleg bruto-netto a.d.h.v. concrete cijfers
 • Doelgroepvermindering bij bedienden (loonkostvermindering, andere steunmaatregelen)
 • Bepalingen omtrent arbeidsduur
16u30

Praktijkervaring: kostprijs en flexibiliteit

arch. Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau)

 • Wat is de reële loonkost?
 • Praktijk omtrent verschil bruto-netto
 • Flexibiliteit en kostprijs: verschillen tussen zelfstandigen/bedienden
 • Verschil tussen loonkost zelfstandige en bediende in cijfers: voorbeeld (met o.a. verschil pensioenopbouw, wettelijke bijdragen,…)
 • Planning (opvangen pieken en dalen, beperking van uren in piekmomenten, omgaan met glijdend werkuren, …)
17u00

Praktijkervaring: HR

arch. Luk Vorsselmans (LV Architecten)

 • HR: praktijkverschillen tussen loontrekkenden en zelfstandige medewerkers
 • Hoe een goed personeelsbeleid hanteren?
 • Hoe omgaan met loonsverhoging?
 • Loontransparantie
 • Wat zijn de verschillende manieren van verloning
 • Onkostenvergoedingen, ouderschapsverlof e.a.
17u30

HR en employer branding

Frank Scholten (Liantis)

 • Belang van employer branding
 • ‘Rekrutering is marketing geworden’
 • Hoe een sollicitant ontvangen?
 • Hoe het takenpakket aflijnen?
 • Wat is goede versterking voor je team en waar vind je die?
 • Waaraan hechten sollicitanten belang (voordelen in natura, verhouding privé/werk,…)?
17u50

Vragenronde

18u15

Einde

Praktisch

Data & locatie

NAZARETH: Di 14 mei 2019
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth


BERCHEM: Di 21 mei 2019
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Tijdstip

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 4u15, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en ainb: € 195,00 excl. btw
Niet-leden: € 270,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Tot 30% korting met de KMO-portefeuille.
Registratienummer NAV: DV.O101585

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80

Gemandateerd door:
GEDRAGSCODE AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.