Cursus

Het ABC van EPB

EPB-regelgeving voor de architect
Login
MA 5 FEBRUARI 2018
Gent
New Zebra
DI 20 FEBRUARI 2018
Mechelen
Lamot

Als architect word je geconfronteerd met energiezuinig bouwen. De rol van de architect als ontwerper en raadgever is hier cruciaal.

 

Tijdens deze Vitruviuscursus starten we met een overzicht van de procedure en de verschillende taken binnen de EPB-regelgeving. Wie doet wat in het verhaal en is de architect rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk? Wie zijn de andere partners? En wat neem ik op in mijn overeenkomst met de bouwheer?

 

Vervolgens overlopen we de verschillende eisen binnen deze EPB-regelgeving. Wat houden deze eisen in en wanneer zijn ze op welk project van toepassing? Hoe worden de ventilatiedebieten bepaald voor residentiële en niet-residentiële projecten? Wat zijn bouwknopen en wanneer zijn deze verplicht in te rekenen? Wat zijn de verschillende installatie-eisen? Hoe wordt het maximaal E-peil bepaald voor een EPN-project? Wat is de impact van het S-peil?

 

Aan de hand van voorbeeldprojecten worden de EPB-regels afgetoetst en verschillende oplossingen meegegeven.

 

Dit betreft geen EPB-software opleiding.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Onthaal

13u30

De taken binnen de EPB-regelgeving

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

  • Hoe verloopt de procedure?
  • Wie doet wat? Wat zijn de taken van de architect?
15u00

Pauze

15u30

EPB, nu en in de toekomst

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

  • Een kort overzicht van de Vlaamse EPB-eisen:
    stapsgewijs naar 2021
  • Waar wil het beleid tegen 2021 naar toe?
16u30

EPB-regels afgetoetst op voorbeeldprojecten

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

17u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

GENT: Ma 5 februari 2018
New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent


MECHELEN: Di 20 februari 2018
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen

Tijdstip

Keuze uit 2 locaties, van 13u30 tot 17u00.

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: € 115,00
Niet-leden: € 175,00
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.
Opleidingspremies mogelijk via Liberform.
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan u terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 212 26 99

Permanente vorming

Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 3 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer noteert. Later kan uw rijksregisternummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie