Cursus

Sloopopvolgingsplan

Wat moet je weten als architect?
DO 14 FEBRUARI 2019
Oostkamp
Van der Valk
DI 19 FEBRUARI 2019
Berchem
Bluepoint
DO 14 MAART 2019
Beringen
Mezzo
DI 19 MAART 2019
Gent
VAC

Slopen is al lang niet meer te beschrijven in termen van neerhalen, oprapen en afvoeren. Sinds juni 2018 is het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht bij de afbraak van bepaalde types gebouwen en infrastructuurwerken.

U krijgt tijdens deze cursus duidelijkheid over het toepassingsgebied van art. 4.3.3. van het Vlarema: wanneer dient een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden en in welke gevallen niet. Wat is de relatie met de omgevingsvergunning? Wanneer geldt een vrijstelling voor residentiële gebouwen? Wat is de taak van de architect betreffende de opmaak van een sloopopvolgingsplan?

 

Hoe de uitbaters van breekinstallaties steenpuin aanvaarden veranderde ook. Puin krijgt een zogenaamd milieurisicoprofiel. In vele gevallen is de verdere sloopopvolging door sloopbeheerorganisatie Tracimat dan ook aangewezen. Wanneer loont het de moeite om in te stappen in het Tracimat-systeem en wat zijn dan de implicaties? Wat is de visie van Tracimat op het verhaal van de circulaire economie?

 

Noot: Deze opleiding legt zich niet toe op het zelf kunnen opstellen van een sloopopvolgingsplan.

terug naar overzicht

Programma

13u00

Onthaal

Met welkomstkoffie.

Er worden geen broodjes voorzien.

13u30

Wetgevend kader & recente wijzigingen

Philippe Van de Velde (OVAM)

 • Beleidsprogramma 2020
 • SOP ter vervanging van de sloopinventaris
 • Art. 4.3.3. Vlarema, uitvoeringsbesluit Materialendecreet: wat houdt dit in & interpretatie Ovam
 • Introductie Milieurisico-profielen (LMRP en HMRP) + link met selectief slopen
 • Nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid
 • Koppeling met OV voor stedenbouwkundige handelingen
 • Link met asbest-afbouwbeleid
13u45

Algemene bepalingen

Philippe Van de Velde (OVAM)

 • Toepassingsgebied SOP 
 • Verduidelijking bouwvolume, verduidelijking toepassingsgebied: ook voor ééngezinswoningen?, bijgebouwen bij eengezinswoningen?, beperkte verbouwen aan residentieel gebouw met bouwvolume > 5.000m³, ook bij grondverzet?...
 • Wie maakt het SOP op? Wie moet initiatief nemen om het SOP te laten opmaken?
 • Wat is de taak van de architect aangaande het SOP?
 • In welke fase een SOP opmaken? Link met omgevingsvergunning
 • Wat moet een SOP minstens bevatten?
14u30

Cases

Philippe Van de Velde (OVAM)

14u45

Pauze

15u15

Wat houdt selectief slopen in?

Philippe Van de Velde (OVAM)

 • Verduidelijking Milieurisico-profielen
 • Opties om tot een LMRP te komen? Tracimat-procedure, sorteerinstallatie…
 • Selectief slopen met een scheiding van alle afvalstoffen: verplicht of vrijblijvend?
 • Relatie met hergebruik van sloopafval
 • Gebruik van sorteerlijnen
15u45

Betekenis, visie en rol van Tracimat

Liesbet Van Cauwenberghe (Tracimat)

 • Context van circulaire economie 
 • Kwaliteitsborging van het gerecycleerde materiaal
16u15

De Tracimat-procedure

Liesbet Van Cauwenberghe (Tracimat)

 • Waarom werken met erkende Tracimat-deskundigen
 • Verduidelijking van de procedures: standaard, vereenvoudigd en specifieke
 •  Verduidelijking sloopattest, conformiteitsverklaring, verwerkingstoelating, acceptatieregister, …
 • Kostprijs. Wie is initiatiefnemer om de Tracimat Procedure te doorlopen: sloopaannemer, architect, bouwheer…?
 • Altijd interessant om te kiezen voor de procedure? Wat indien rechtstreeks naar de breker?
17u00

Vragen

17u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

OOSTKAMP: Do 14 februari 2019
Van der Valk, Kapellestraat 146 - 8020 Oostkamp


BERCHEM: Di 19 februari 2019
Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem


BERINGEN: Do 14 maart 2019
Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen


GENT: Di 19 maart 2019
VAC, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Tijdstip

Keuze uit 4 locaties, van 13u30 tot 17u30.

De totale opleidingsduur voor deze opleiding is 3u30, inclusief pauzes.

Deelnameprijs

Leden NAV en VC-CS: € 75,00 excl. btw
Niet-leden: € 95,00 excl. btw
Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.

Opleidingspremies mogelijk via Liberform.

Meer info

Voor alle vragen rond deze opleiding kan je terecht op
www.vitruviusacademy.be
info@vitruviusacademy.be
tel. 02 669 22 80