Ma 05/03/2018, Ma 12/03/2018, Ma 19/03/2018

Huis van de Bouw, Gent

Wo 14/03/2018, Wo 21/03/2018, Do 29/03/2018

Technopolis, Mechelen

Overheidsopdrachten, een stappenplan

Deelnemen of begeleiden van overheidsopdrachten als architect?


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Projecten die in mededinging worden gesteld door een overheid vormen een constante op de markt. Voor een correct verloop, is de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wettelijk geregeld.

Maar hoe begint u aan een overheidsopdracht? Wat is er gewijzigd sinds juni 2017? En waarmee moet u rekening houden?
Er zijn immers heel wat vormvereisten en procedures aan deze opdrachten verbonden. Daarnaast zijn er ook een aantal valkuilen die u in het oog moet houden.

 

Doel

Deze Vitruvius opleiding is op maat van de architect en neemt u stap voor stap mee in de procedure van overheidsopdrachten conform de nieuwe regelgeving.

 

Beperkte tot geen voorkennis vereist.

 


< Terug


PROGRAMMA

 

 

CURSUSDAG 1:

Het uitschrijven van een overheidsopdracht

 

1. Basisprincipes van het uitschrijven van een openbare opdracht

Spreker: Meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

 • Introductie en terminologie
 • Wanneer is een opdracht aan te besteden als overheidsopdracht?
 • Gunningswijzen
 • Verschillen, eigenschappen en voorwaarden
 • Elementen van het dossier
 • Termijnen
 • Uw rol als architect

 

2. Hoe stelt u een correct bestek op? Werken met geldige criteria

Spreker: Architect Walter Van Oerle, SVR-Architects

 

 • Aandachtspunten bij de opmaak van een bestek
 • Wanneer Europees aanbesteden?
 • Zijn er vormvereisten?
 • Administratieve bepalingen
 • Verschil tussen gunnings-, selectie- en uitsluitingscriteria?
 • Soorten varianten
 • Kan ik eisen opleggen aan de offertes (vorm, geldigheidstermijn,…)?
 • Het bepalen van het aantal werkdagen (of kalenderdagen?)
 • Borgstellingen
 • Veelgemaakte fouten
 • Publiceren van de opdracht: aandachtspunten en procedure
 • E-tendering

 

3. De registratie en erkenning van de aannemer 

Spreker: Meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

 • Vereisten en criteria voor erkenning
 • Wat nu de registratie is afgeschaft? Zijn er alternatieven?
 • Wat mag geëist worden bij een overheidsopdracht?
 • Wat als een aannemer niet voldoet?

 

 

CURSUSDAG 2:

Offertebeoordeling, gunning en sluiting

 

1. De beoordeling van offertes – juridische aspecten

Spreker: Meester Joris Wouters – GSJ advocaten

 

 • E-procurement
 • Procedure opening van de offertes
 • Hoe worden de offertes beoordeeld?
 • Welke offertes mogen opgenomen worden in de vergelijking?
 • Wat als er maar één offerte overblijft?
 • De rol van de architect bij een beroepsprocedure door een inschrijver
 • Het behandelen van leemtes
 • Wat als prijzen duidelijk te hoog of te laag zijn?
 • Wat zijn onregelmatigheden en wat doet u ermee?
 • Termijnen, welke datum wordt in aanmerking genomen?
 • Kan het bestuur mijn advies negeren?
 • De motiveringsplicht

 

2. De beoordeling van offertes – praktische uitvoering
Spreker: Architect Walter Van Oerle

 

 • Administratief nazicht van de offertes
 • Hoe het rekenkundig nazicht uitvoeren?
 • Europees uniform aanbestedingsdocument, selectieleidraad
 • Rol van gunningscriteria
 • Opvragen en beoordelen van verantwoordingen
 • Wat met varianten?
 • Opstellen van het rangschikkingsbedrag
 • Opstellen van het gunningsadvies

 

3. Praktische aanpak aan de hand van voorbeelddocumenten
Spreker: Architect Walter Van Oerle

 

 • Verslag aanbesteding
 • Verslag offerteaanvraag
 • Hoe stel je een gunningsverslag op?

 

4. Mea culpa. Wat als ik fouten maak?
Spreker: Meester Joris Wouters – GSJ advocaten

 

 • Hoe kan ik een fout rechtzetten die ikzelf opmerk na bekendmaking?
 • Omgaan met opmerkingen van inschrijvers
 • Correcte opmerking, maar verkeerd geformuleerd?
 • Een post vergeten opnemen?
 • Mijn bestek, meetstaat en plan vertonen verschillen
 • Mijn ramingsprijs wordt overschreden
 • Een fout in mijn offertevergelijking
 • Wat als ik een origineel document verlies?
 • Fouten die de procedure volledig ongeldig kunnen maken

 

 

CURSUSDAG 3

Het werfverloop, de oplevering en praktische aanpak

 

1. De toepasselijkheid van algemene uitvoeringsregels

Spreker: Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 

 • De spelregels
 • Afwijkingsmogelijkheden

 

2. Opstart van de werken

Spreker: Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 

 • Wat als de werken nooit opstarten en afgeblazen worden?
 • Het aanvangsbevel der werken
 • Fouten en tegenstrijdigheden in het bestek
 • Wat als de aannemer werkt met malafide onderaannemers? Wat is mijn taak als architect?

 

3. Het werfverloop

Spreker: Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 

 • Alternatieven voorstellen?
 • Wanneer mag iets als meerwerk beschouwd worden?
 • Meerwerken en het beoordelen van prijzen tijdens de werken
 • Hoe weerverlet in rekening brengen?
 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan de aannemer
 • Omgaan met vertragingen toe te schrijven aan het bestuur
 • Termijnverlengingen
 • Het staken van de werken

 

4. Oplevering van een overheidsopdracht 

Spreker: Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 

 • Welke elementen van de oplevering verschillen met de private opdracht?
 • Het weigeren van de oplevering
 • Vrijgave van de borg
 • Wanneer wordt mijn opdracht opgeleverd?

 

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

GENT: Ma 5 maart, ma 12 maart en ma 19 maart 2018
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde (Gent) 
Van 13u30 tot 17u00.
 

MECHELEN: Woe 14 maart, woe 21 maart en do 29 maart 2018
Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen
Van 16u30 tot 20u00.

 

Lesgevers

 • Architect Walter Van Oerle – SVR-Architects 
 • Meester Joris Wouters – GSJ advocaten
 • Meester Cindy Meynendonckx – GSJ advocaten

 

Deelnameprijs

Leden: 265 euro

Niet-leden: 365 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Opleidingspremie mogelijk via Liberform
 

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Lid AINB    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:


Locatie

Ma 05/03/2018, Ma 12/03/2018, Ma 19/03/2018, Huis van de Bouw, Gent

Wo 14/03/2018, Wo 21/03/2018, Do 29/03/2018, Technopolis, Mechelen


Vraag

Stel hier uw vraag die u behandeld wil zien tijdens de cursus. Deze wordt doorgegeven aan de sprekers en indien mogelijk verwerkt in het programma.


Vraag:


   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.