Di 16/01/2018

Technopolis, Mechelen

Do 25/01/2018

Mezzo, Beringen

Di 30/01/2018

New Zebra, Gent

De architect en het ventilatievoorontwerp

14 stappen voor het opmaken van een ventilatievoorontwerp


Omschrijving

Voor elke bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet een ventilatievoorontwerp (VVO) beschikbaar zijn voor de startverklaring van residentiële projecten. Maar naast deze verplichting binnen EPB-regelgeving is het uiteraard belangrijk dat wij als architecten, samen met de bouwheer, van bij de start van het ontwerp rekening houden met de ventilatie.

 

Ter ondersteuning van de gesprekken met de bouwheer starten we in de opleiding met enkele algemene, maar toch belangrijke aandachtspunten. Vervolgens overlopen we in 14 stappen de te nemen beslissingen om te komen tot een doordacht ventilatievoorontwerp. Deze 14 stappen worden grondig toegelicht en afgetoetst aan 2 cases.

 

Inclusief publicatie 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D'

 

 

Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.) bevat een handig stappenplan: van de keuze voor het systeem tot het bepalen van de aansluiting met de buitenwereld. U vindt er de ontwerprichtlijnen in 14 stappen, twee cases die bij elke stap worden besproken, plannen en een checklist. Met bij elke stap aandachtspunten en concrete toepassingen voor beide systemen.

 

Deze NAV-publicatie t.w.v. 50 euro is inbegrepen in de deelnameprijs.


< Terug


PROGRAMMA

 

13u00/16u00*   Onthaal

 

13u30/16u30*   Start van de opleiding

 

  • Waarom een ventilatievoorontwerp?
  • Wat is de rol van de architect?
  • 14 stappen om te komen tot een ventilatievoorontwerp
  • Elke stap wordt uitgebreid toegelicht conform de NAV map.
  • Het bekomen van een VVO wordt onderbouwd a.d.h.v. 2 cases.

 

17u00/20u00*   Einde van de opleiding

 

Tussenin wordt een pauze met catering voorzien.

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 16 januari 2018 Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Donderdag 25 januari 2018 Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen

*Dinsdag 30 januari 2018 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

Keuze uit 3 locaties, van 13u30 tot 17u00.

*Uitgezonderd Gent, van 16u30 tot 20u00.

 

Lesgevers

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

ir.-arch. Pol Van Acoleyen, adviseur energieconsulentenproject NAV

 

Deelnameprijs

Leden: 140 euro (incl. Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.)  t.w.v. 50 euro.)

 

Niet-leden: 195 euro (incl. Het naslagwerk 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D' (ca 150 blz.)  t.w.v. 50 euro.)
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

 

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De erkenning van permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van het Vlaams Energieagentschap. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.beDeze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
EP-code: * permanente vorming EPB-verslaggevers
Rijksregisternr.: * permanente vorming EPB-verslaggevers


* PERMANENTE VORMING VOOR EPB-VERSLAGGEVERS

In het kader van de permanente vorming voor EPB-verslaggevers kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw EP-code en uw rijksregisternummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van EPB-verslaggevers.


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Di 16/01/2018, Technopolis, Mechelen

Do 25/01/2018, Mezzo, Beringen

Di 30/01/2018, New Zebra, Gent   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.