Do 30/11/2017, Do 07/12/2017

Technopolis, Mechelen

Di 27/02/2018, Di 06/03/2018

Zebrastraat, Gent

Na-isolatie van bestaande buitenmuren

Welke techniek voor energetische renovaties van residentiŽle woningen?


Omschrijving

Een belangrijk onderdeel van een diepgaande renovatie is de na-isolatie van de volledige gebouwschil. Na het dak vormen de buitenwanden immers een van de belangrijkste warmteverliesoppervlakken. 

 

Tijdens deze Vitruviuscursus gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden om een bestaande buitenmuur te isoleren: buitengevelisolatie, binnenisolatie en nagevulde spouwisolatie. Cruciaal is dat u alert moet zijn voor mogelijke problemen en per project de juiste oplossing moet kiezen.

 

Na een korte herhaling van de bouwfysische aandachtspunten lichten we de verschillende na-isolatie technieken uitgebreid toe.

Voor elke techniek overlopen we de thermische en hygrische prestaties met veel aandacht voor detaillering, uitvoering en nazorg. We zoomen ook in op de problemen en mogelijke risico’s maar vooral op de oplossingen.

 


< Terug


PROGRAMMA

 

Dag 1: Introductie en binnenisolatie

 

13u00    Onthaal

 

13u30    Bouwfysische eigenschappen

 

 • Warmte-,water- en damptransport, condensatie, luchtdichtheid, thermografie, methode van Glaser,..
 • Het belang van inertie (faseverschuiving)

 

15u00    Welk na-isolatie systeem onder welke omstandigheden?

 

 • Overzicht na-isolatiesystemen
 • EPB-eisen?
 • Afwegingskader  (cf. Renofase)
 • Combinaties mogelijk?

 

15u30    Pauze

 

16u00    Binnenisolatie: principes

 

 • Overzicht binnenisolatiesystemen (naar plaatsing en/of naar hygrothermische opbouw)
 • Keuze van een binnenisolatiesysteem. Invloedsfactoren? Combinaties mogelijk?
 • Risico’s: luchtinfiltratie,-exfiltratie, –circulatie en koudebruggen    

 

17u00    Binnenisolatie: aandachtspunten in de praktijk

 

 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen 
 • Voorbereiding, plaatsen en nazorg van binnenisolatie: aandachtspunten voor de architect

 

17u30    Detaillering van binnenisolatie: principes en risico's

   (cfr. Renofase)

 

18u00    Pauze (met broodjes)

 

18u30    Detaillering van binnenisolatie: oplossingen

   (cfr. Renofase)

 

20u00    Einde dag 1

 

 

Dag 2: Spouwmuur- en buitengevelisolatie

 

13u00    Onthaal

 

13u30    Spouwmuurisolatie

 

 • Waterdichtheid met en zonder spouw
 • Hygrothermisch gedrag en risicofactoren
 • Welke spouwmuren komen in aanmerking?
 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van spouwmuurisolatie

 

15u00    Pauze

 

15u30    Spouwmuurisolatie

 

 • Voor- en nadelen van verschillende isolatiematerialen
 • Wat met smalle spouwmuren of deels gevulde spouwmuren?
 • Aandachtspunten voor de architect

 

16u15    Buitengevelisolatie, introductie

 

 • Rooilijndecreet en overschrijden perceelgrens
 • Inspectie van de gevel

 

16u45    Pauze

 

17u15    Twee buitengevelisolatiesystemen uitgelicht
               Voorhanggevels en buitenspouwblad in metselwerk

 

 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van buitengevelisolatie
 • Detaillering van aansluitingen
 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen
 • Aandachtspunten

 

19u00    Pauze (met broodjes)

 

19u30    Twee buitengevelisolatiesystemen uitgelicht
              ETICS en prefab systemen

 •  
 • Voorbereiden, plaatsen en nazorg van buitengevelisolatie
 • Detaillering van aansluitingen
 • Mogelijke schadegevallen + oplossingen
 • Aandachtspunten

 

21u00    Einde dag 2

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Do 30 november en do 7 december 2017 Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Di 27 februari en di 6 maart 2018 New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

De cursus is verspreid over 2 namiddag/avonden.

 • Dag 1 van 13u30 tot 20u00.
 • Dag 2 van 13u30 tot 21u00.

 

Lesgevers

prof. dr. ir.-arch. Staf Roels - KU Leuven

ir. arch. Filip Dobbels – WTCB

prof. dr. ir.-arch. Nathan Van Den Bossche – UGent

ir. Marcus Peeters – Odisee

ing. Levi Geerts – WTCB

 

Deelnameprijs

Leden: 255 euro

Niet-leden: 345 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Opleidingspremie mogelijk via Liberform

 

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

De erkenning van permanente vorming voor EPB-verslaggevers werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van het Vlaams Energieagentschap. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.beDeze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Lid AINB    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten
EP-code: * permanente vorming EPB-verslaggevers
Rijksregisternr.: * permanente vorming EPB-verslaggevers


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


* PERMANENTE VORMING VOOR EPB-VERSLAGGEVERS

In het kader van de permanente vorming voor EPB-verslaggevers kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw EP-code en uw rijksregisternummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van EPB-verslaggevers.


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Do 30/11/2017, Do 07/12/2017, Technopolis, Mechelen

Di 27/02/2018, Di 06/03/2018, Zebrastraat, Gent


Vraag

Stel hier uw vraag die u behandeld wil zien tijdens de cursus. Deze wordt doorgegeven aan de sprekers en indien mogelijk verwerkt in het programma.


Vraag:


   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.