Do 14/09/2017

Technopolis, Mechelen

Ma 18/09/2017

Guislain, Gent

Vochtproblemen bij renovatie

Vaststellen, behandelen en voorkomen


OMSCHRIJVING

 

Inhoud
Meer dan één op de vijf bouwschadegevallen vallen toe te schrijven aan vocht. Hiermee is vocht vijand nummer één voor iedere bouwprofessional. Vochtproblemen doen zich vooral voor in oudere woningen, zeker wanneer het gaat om opstijgend vocht. De oorzaken zijn erg uiteenlopend. Zo kan vochtschade het gevolg zijn van vocht in de lucht, infiltraties, opstijgend vocht of toevallige oorzaken.

 

Bij vochtschade is het noodzakelijk om een goede diagnose te stellen, zodat deze op een correcte manier behandeld kan worden. Maar voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. 

 

Tijdens deze Vitruviusopleiding geven ing. Ilse De Pot en ing. Yves Vanhellemont u een overzicht van de mogelijke vochtoorzaken bij renovaties. Vervolgens worden ook bijhorende interventiemethodes uitvoerig behandeld.

 

 

Doel
Deze Vitruviuscursus heeft als doel u een overzicht te bieden van verschillende vochtoorzaken met de bijhorende remedies.


< Terug


PROGRAMMA

 

09u00    Onthaal

 

09u30     De fysica van vocht in (steenachtige) bouwmaterialen

    Door ir. Yves Vanhellemont

 

 • Capillariteit, droging, hygroscopiciteit, waterdamptransport,…

 

09u45     Pathologie: Hoe beschadigt vocht bouwmaterialen?

    Door ir. Yves Vanhellemont

 

10u00     Vochtoorzaken (1)

    Door ir. Yves Vanhellemont

 

 • Opstijgend grondvocht
 • Infiltraties door gevels
 • Hun beïnvloedingsfactoren: verven, betegeling, cementering,…

 

10u45     Diagnose van deze vochtoorzaken

               Door ir. Yves Vanhellemont

 

 • Visueel, carbidemetingen, gravimetrie, zoutmetingen

 

11u00     Pauze

 

11u30     Interventiemethodes (1)
               Door ir. Yves Vanhellemont

 

 • Opstijgend grondvocht
 • Gevels: voegwerken, verven, pleisters en waterwerende oppervlaktebehandelingen

 

13u00     Pauze (met broodjes)

 

13u30     Vochtoorzaken (2)

               Door ing. Ilse De Pot

 

 • Infiltratie bij spouwconstructies
 • Infiltratie bij schrijnwerk
 • Het binnenklimaat: temperatuur, luchtvochtigheid en koudebruggen

 

14u15     Diagnose van deze vochtoorzaken

               Door ing. Ilse De Pot

 

15u00     Pauze

 

15u30     Interventiemethodes (2) a.d.h.v. cases

               Door ing. Ilse De Pot

 

 • Spouwconstructies
 • Aansluitingen

 

17u00     Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Donderdag 14 september 2017 - Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Maandag 18 september 2017 - Guislain,Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

 

Keuze uit 2 locaties, telkens van 9u30 tot 17u00.

 

Lesgevers

Ing. Ilse De Pot, WTCB

Ir. Yves Vanhellemont, WTCB

 

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: 170 euro

Niet-leden: 240 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.beDeze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Lid AINB    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Do 14/09/2017, Technopolis, Mechelen

Ma 18/09/2017, Guislain, Gent   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.