Di 26/09/2017

Novotel, Leuven

Vr 06/10/2017

New Zebra, Gent

Di 10/10/2017

BluePoint, Antwerpen

Verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Het S-peil en de methodewijzigingen vanaf 2018


OMSCHRIJVING

 

Inhoud

Als erkend EPB-verslaggever bent u verplicht jaarlijks minimaal 10 uren permanente vorming bij te wonen, waarvan 6 uur verplichte vorming. Voor 2017 omvat deze verplichte permanente vorming de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018, namelijk: het nieuwe S-peil, de verstrengde EPB-eisen en overige wijzigingen aan de EPW- en EPN rekenmethode.

 

Het door VEA opgelegde programma werd door de adviseurs van het energieconsulentenproject arch. Saskia Gabriël en ir.-arch. Pol Van Acoleyen uitgewerkt met tal van praktijkvoorbeelden.


< Terug


 

 

PROGRAMMA

 

12u30 / 09u00*    Onthaal

 

13u00 / 09u30*    Start opleiding

 

 • Inleiding 
  • De EPB-eisen vandaag en in 2018.
  • Waarom een nieuwe bouwschilindicator?
    
 • De bouwschilindicator: Het S-peil 
  • De opbouw van het S-peil
  • Maatregelen om het S-peil te verlagen adhv van verschillende eengezins- en meergezinswoningen.
    
 • De methodewijzigingen vanaf 2018 adhv voorbeelden in de EPB-software en bijhorende technische fiches
  • De implementatie Ecodesign voor opwekkingsrendement van:
   • Ketels
   • Elektrische warmtepompen
   • Gasadsorptiewarmtepompen en gasabsorptiewarmtepompen
   • Warmtepompen met een gasaangedreven motor
  • Hoe omgaan met de gedeelde/gemengde opwekker?
  • Wijzigingen en beperkingen rond invoeren van zonneboilers.
   • Nieuwe invoergegevens voor de collectoren
   • Nieuwe invoergegevens voor opslag
   • Inrekenen van hulpenergie
  • Wijzigingen reductiefactor van het PV-systeem.
  • Potentieel voor intensieve ventilatie ter vervanging van het inbraakrisico
  • Wijzigingen bij het invoeren van verlichting

 

20u30 / 17u00*    Einde

 

Tussenin worden pauzes en catering voorzien.

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 26 september 2017 – Novotel, Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven

*Vrijdag 6 oktober 2017 – New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent*

Dinsdag 10 oktober 2017 – Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

 

Keuze uit 3 locaties, van 13u00 tot 20u30.

*Uitgezonderd Gent, van 9u30 tot 17u00.

 

Lesgevers

arch. Saskia Gabriël, adviseur energieconsulentenproject NAV

ir.arch. Pol Van Acoleyen, adviseur energieconsulentenproject NAV

 

Deelnameprijs

Leden: 210 euro

Niet-leden: 280 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor EPB-verslaggevers

Deze vorming werd goedgekeurd voor 6 uur verplichte permanente vorming voor EPB-verslaggevers.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.beDeze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten
EP-code: * permanente vorming EPB-verslaggevers
Rijksregisternr.: * permanente vorming EPB-verslaggevers


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


* PERMANENTE VORMING VOOR EPB-VERSLAGGEVERS

In het kader van de permanente vorming voor EPB-verslaggevers kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw EP-code en uw rijksregisternummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van EPB-verslaggevers.


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Di 26/09/2017, Novotel, Leuven

Vr 06/10/2017, New Zebra, Gent

Di 10/10/2017, BluePoint, Antwerpen   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.