Di 12/09/2017

BluePoint, Antwerpen

Wo 13/09/2017

BluePoint, Brussel

Ma 25/09/2017

Zebrastraat, Gent

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Belangrijkste nieuwigheden bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten


OMSCHRIJVING

 

Inhoud
Op 30 juni 2017 trad een nieuwe set aan regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB Plaatsing overheidsopdrachten en het KB tot wijziging van het KB Algemene Uitvoeringsregels

 

Tijdens deze Vitruviuscursus geven meester Christophe Lenders en meester Joris Wouters van GSJ advocaten u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die van toepassing zijn op het plaatsen en laten uitvoeren van overheidsopdrachten voor werken.

 

Voorkennis

Basiskennis van overheidsopdrachten is vereist.

 

Geen tot beperkte voorkennis van overheidsopdrachten?
Een beginnersopleiding overheidsopdrachten wordt in het voorjaar van 2018 georganiseerd. Meer info: info@vitruviusacademy.be

 


< Terug


PROGRAMMA

 

16u00 / 13u00*  Onthaal

 

16u30 / 13u30*  De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: stand van zaken

                Door meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

16u45 / 13u45*  Highlights nieuwe regels inzake gunning

                Door meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

 • Uitgangspunten nieuwe regelgeving
 • Gewijzigde terminologie en de benaming van de gunningswijzen
 • Wijzigingen en mogelijkheden inzake ‘onderhandelingsprocedures’
 • Opdrachten met beperkte waarde
 • Innovatiepartnerschap
 • Percelen
 • Elektronische communicatie
 • Nieuwe termijnen
 • Uitsluiting en selectie
 • Keurmerken
 • Regelmatigheid en abnormale prijzen
 • Levenscycluskosten
 • Combinatie en hoofdelijke aansprakelijkheid

 

18u30 / 15u30*   Pauze

 

19u00 / 16u00*   De nieuwe uitvoeringsregels praktisch bekeken
                            Door meester Christophe Lenders, GSJ advocaten     

 

 • Toepasselijkheid
 • Onderaanneming en sociale dumping

  • Uitsluitingsgronden onderaannemers

  • Keten en beperking van keten van onderaannemers

  • Erkenning onderaannemers,...

 • De herziening van de opdracht en herzieningsclausules

  • Aanvullende werken of diensten

  • Onvoorzienbare omstandigheden

  • Vervanging van de opdrachtnemer

  • (niet-) Wezenlijke wijzigingen

  • Prijsherziening

  • Feiten van de aanbesteder en de opdrachtnemer

  • Vergoeding voor schorsing,...

 

20u30 / 17u30*   Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 12 september 2017 – Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Woensdag 13 september 2017 – Bluepoint Brussel, Bd A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels

*Maandag 25 september 2017 – New Zebra, Zebrastraat 32, 9000 Gent*

 

Antwerpen en Brussel, van 16u30 tot 20u30.

*Gent, van 13u30 tot 17u30.

 

Lesgevers

meester Christophe Lenders, GSJ advocaten

meester Joris Wouters, GSJ advocaten

 

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: 135 euro

Niet-leden: 195 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be 

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.beDeze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

Di 12/09/2017, BluePoint, Antwerpen

Wo 13/09/2017, BluePoint, Brussel

Ma 25/09/2017, Zebrastraat, Gent


Vraag

Stel hier uw vraag die u behandeld wil zien tijdens de cursus. Deze wordt doorgegeven aan de sprekers en indien mogelijk verwerkt in het programma.


Vraag:


   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.