Ma 08/05/2017, Di 20/06/2017

Technopolis, Mechelen - Volzet

Di 16/05/2017, Wo 21/06/2017

Mezzo, Beringen

Ma 22/05/2017, Di 13/06/2017

Omnia Schaubroeck, Nazareth - Volzet

Inschrijven op de wachtlijst

U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden

De Private riolering

Ontwerpprincipes, dimensionering en aandachtspunten m.b.t. aanleg en onderhoud


Inhoud

Tijdens deze Vitruvius cursus gaan we dieper in op verschillende facetten van de private riolering. De opleiding is opgebouwd uit twee modules: een module 'DWA' waarbij de klemtoon ligt op het afvalwatertracé en een module ‘RWA’ waarbij in hoofdzaak gefocust wordt op het regenwatertracé.  

                                                                          

 

Module DWA

Ir.-arch. Julie Alboort start deze Vitruvius opleiding met een beknopt overzicht van het wetgevend kader m.b.t. RWA en DWA. Vervolgens gaat Riet Lismont van Vlario dieper in op de aandachtspunten voor architecten bij de opmaak van het rioleringsplan.  

Karel De Cuyper van het WTCB bespreekt de materialisatie, de ontwerpprincipes en de dimensionering van de afvoerbuizen voor afvalwater volgens de vernieuwde TV 200. Hij bespreekt ook de verschillende randvoorzieningen van het afvalwatertracé en geeft een overzicht van verschillende randfenomenen en aandachtspunten (bv. geurhinder bij afkoppelingsprojecten).  

Peter Peeters van Certipro gaat vervolgens dieper in op de aanleg, het onderhoud en de dimensionering van afvalwaterbehandelingsinstallaties. Er wordt hierbij gefocust op de toepassing van septische putten en IBA-systemen.  

 

Module RWA  

Liesbeth Vos van het WTCB bespreekt de materialisatie, de aanbevelingen en de dimensionering van gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater. Ook worden de principes van niet-gravitaire afvoerinstallaties voor hemelwater meegegeven, en wordt er dieper ingegaan op de verschillende randfenomenen en aandachtspunten van het RWA-tracé, zoals condensvorming.

Vervolgens wordt er gefocust op de toepassing van infiltratie- en buffervoorzieningen. Bram Vogels van VMM komt de resultaten toelichten van het recent voltooide onderzoek over infiltratiemethodieken en –voorwaarden. Yves Dehondt, tuin- en landschapsarchitect en lector en onderzoeker aan de Vives Hogeschool, bespreekt een aantal belangrijke aandachtspunten m.b.t. het ontwerp, de materialisatie en het onderhoud van bovengrondse infiltratiesystemen. Vervolgens gaat Tim Blockx van Infrax verder in op de toepassing van ondergrondse infiltratiesystemen en buffervoorzieningen

Wim Vandecauter van Vlario sluit deze opleiding af met een praktijkvoorbeeld, waarbij de schakeling tussen de verschillende voorzieningen op het RWA- en DWA tracé en de verschillende randvoorzieningen besproken worden.


< Terug


PROGRAMMA

 

Namiddag 1: DWA 

 

16u00   Onthaal

 

16u30   Overzicht wetgevend kader RWA-DWA

              Door ir.-arch. Julie Alboort, waterconsulent NAV

 

17u00   Aandachtspunten bij de opmaak van het rioleringsplan

              Door Riet Lismont, Vlario 

 

17u30   Ontwerp van het DWA-tracé: installaties voor de afvoer van afvalwater (TV 200)

              Door Karel De Cuyper, WTCB
 

 • Materialisatie
 • Ontwerpprincipes
 • Dimensioneren van afvoerbuizen
 • Randvoorzieningen
 • Randfenomenen

 

18u30   Pauze (met broodjes)

 

19u10   Ontwerp van het DWA-tracé: afvalwaterbehandelingsinstallaties 

              Door Peter Peeters, Certipro

 

 • Septische putten
 • IBA-systemen (Individuele Behandeling van Afvalwater) 

 

20u00   Einde

 

 

Namiddag 2: RWA

 

16u00   Onthaal

 

16u30   Het ontwerp van het RWA-tracé: installaties voor de afvoer van regenwater 

             Door Liesbeth Vos, WTCB

 

 • Materialisatie
 • Aanbevelingen voor het ontwerp: dak-afvoeren, hellingsgraden, controlemogelijkheden e.d.m.
 • Dimensionering gravitaire RWA-afvoer
 • Principes van niet-gravitaire RWA-afvoer
 • Randfenomenen en aandachtspunten

 

17u30   Het ontwerp van het RWA-tracé: infiltratievoorwaarden en dimensionering  

              Door Bram Vogels, VMM

 

18u00   Het ontwerp van het RWA-tracé: bovengrondse infiltratiesystemen
             Door Yves Dehondt, Vives

 

 • Aanleg, materialisatie, onderhoud,...

 

18u30   Pauze (met broodjes)

 

19u00   Het ontwerp van het RWA-tracé: ondergrondse infiltratiesystemen

              Door Tim Blockx, Infrax

 

 • Aanleg, materialisatie, randvoorzieningen, onderhoud,...

 

19u25   Buffervoorzieningen
             Door Tim Blockx, Infrax

                                                                                           

19u40   Praktijkvoorbeeld RWA-DWA en randvoorzieningen
              Door Wim Vandecauter, Vlario

 

20u30 Einde

 

 

PRAKTISCH

 

Data & locaties

Maandag 8 mei en dinsdag 20 juni 2017 - Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Dinsdag 16 mei en woensdag 21 juni 2017 - Mezzo, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen

Maandag 22 mei en dinsdag 13 juni 2017 - Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

 

Keuze uit 3 locaties, van 16u30 tot 20u30.

 

Sprekers

Ir.-arch. Julie Alboort, waterconsulent NAV

Riet Lismont, Vlario 

Karel De Cuyper, WTCB

Peter Peeters, Certipro

Liesbeth Vos, WTCB

Bram Vogels, VMM

Yves Dehondt, Vives

Tim Blockx, Infrax

Wim Van de Cauter, Vlario

 

Deelnameprijs

Leden: 170 euro

Niet-leden: 235 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Permanente vorming voor architecten

De erkenning van permanente vorming voor architecten werd aangevraagd. Momenteel wacht Vitruvius Academy op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra het aantal punten zijn toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden.

 

Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.

 

ORGANISATIE & INLICHTINGEN

 

Vitruvius Academy
Willebroekkaai 37

1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99  

E-mail: info@vitruviusacademy.be

 

Contactpersoon:

Celine Dequidt

Coördinator Vitruvius Academy

E-mail: celine.dequidt@nav.be

 

 

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van:

Met steun van:

 Deze opleiding is erkend door Syntra Vlaanderen.


< Terug
Inschrijvingsformulier


Facturatiegegevens

Snelinvoer:

Enkel voor NAV-leden

bvb. va123456

Om automatisch het formulier in te vullen kan je hierboven de eerste 2 letters van uw familienaam invoeren, gevolgd door uw NAV-lidnummer, klik daarna op OK.
(uw NAV lidnummer vindt u terug op uw NAV lidkaart)

Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

* Kantoor/Organisatie:
* Contactpersoon:
* Adres:
* Postnummer:
* Gemeente:
* Tel.:
Fax:
* E-mail:
BTW-nr.:
   

Facturatie via eigen bestelbon

(enkel aanvinken indien uw kantoor/organisatie werkt met eigen bestelbon en referentienummer die dient vermeld te worden op uw factuur.)
Na deze inschrijving, mail uw bestelbon door naar kv@nav.be


Deelnemers

Neemt deel met: perso(o)n(en)

Deelnemer 1

* Naam:
* Voornaam:
Lid NAV    Geen Lid
Maak mij meteen NAV-lid en schrijf mij in aan ledentarief voor deze cursus.
Lidnummer:
Stamnr. OvA: * permanente vorming architecten


* PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

In het kader van de permanente vorming van de Orde van Architecten kunnen we de door u gevolgde opleiding(en) doorgeven a.d.h.v. uw stamnummer.
Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan u niet in aanmerking komen voor permanente vorming van architecten.
Vb. stamnummer: A123456


Let wel: Deze sessie komt enkel voor u in aanmerking als permanente vorming als u hier uw stamnummer en/of rijksregister in combinatie met EP-code noteert. Later kunnen deze gegevens niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg voor u niet in aanmerking als permanente vorming.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers?
> www.nav.be/permanentevormingLocatie

 X   Ma 08/05/2017, Di 20/06/2017, Technopolis, Mechelen - Volzet!

Di 16/05/2017, Wo 21/06/2017, Mezzo, Beringen

 X   Ma 22/05/2017, Di 13/06/2017, Omnia Schaubroeck, Nazareth - Volzet!


>> Schrijf mij in op de wachtlijst

(U krijgt een e-mail als er extra sessies georganiseerd worden)   
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

DEELNAME

Het lidmaatschap van NAV is strikt persoonlijk. Enkel de lidmaatschapsdrager kan van het voordeeltarief genieten. In geval een korting onrechtmatig toegekend werd, zal het resterende cursusgeld aangerekend worden. Deelnemen kan pas na ontvangst van uw betaling.


ANNULATIE

Niet-betalen voor aanvang van de cursus geldt niet als annulatie. Annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang, en dit schriftelijk (per post, fax of e-mail). Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnemingsbedrag aangerekend en is geen terugbetaling meer mogelijk. Afwezigheid op één of meerdere cursusdagen geeft geen aanleiding tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling. Als de cursus door omstandigheden niet doorgaat zoals vermeld, verbindt Vitruvius Academy vzw zich ertoe om te zorgen voor een verplaatsing of compensatie van het inschrijvingsbedrag, afhankelijk van de mogelijkheden.


Uw adresgegevens worden door NAV vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van andere initiatieven; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.